Hur man ansluter en TV Converter Box till en Apple TV

Apple TV fungerar tillsammans med din internetanslutning så att du kan strömma någon av de tjänster som finns i Apples iTunes-butik direkt till din HDTV. Din TV-omvandlarbox kan emellertid ta emot signaler från kabel, satelliter eller från luften. För att ansluta din Apple TV till din TV-omvandlarbox måste du ha Internet-tjänst från ditt TV-kabelföretag. Om inte, anslut din Apple TV till din Internetanslutning och sedan till en ledig HDMI- eller kompositvideoport på din HDTV.

Steg 1

Hur man ansluter en TV Converter Box till en Apple TV

Anslut ena änden av Ethernet-kabeln till Ethernet-porten på omvandlarboxen.

Steg 2

Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln till din Apple TV-låda.

Hur man ansluter en TV Converter Box till en Apple TV

Anslut ena änden av HDMI-kabeln till utgången på Apple TV-lådan och anslut den andra änden till den lediga porten på HDTV.