Så här raderar du innehållet i din Zune utan Zune-programvaran

Den bärbara mediaspelaren Zune från Microsoft kan innehålla musik-, video- och bildfiler samt personlig information som Zune Marketplace-kontoinformation. Det är en bra idé att ta bort all data från en Zune innan du ger bort den, säljer den eller kasserar den, och du kan ibland behöva återställa en Zune till fabriksstandard för att åtgärda ett fel. Du kan återställa en Zune och ta bort all data på den utan att behöva ansluta Zune till en dator.

Steg 1

Stäng av din Zune och placera hållaren i olåst läge.

Steg 2

Tryck på bakåtknappen och toppen av Zune-pad samtidigt, och håll kvar knapparna tills Zune slås på.

Håll ner bakåtknappen, mitten av Zune-knappen och uppspelning / pausknappen samtidigt om din Zune har en kapacitet på 4 GB, 8 GB, 16 GB, 80 GB eller 120 GB. Om du har en 30 GB Zune, håll tillbaka bakåtknappen, Zune-padens mitt och Zune-padens vänstra sida istället. Fortsätt att hålla ned dessa knappar tills Zune startar om och visar meddelandet "Vänta", vilket indikerar att innehållet rensas.