Så här visar du bilder efter att du har sparat på ett Sony Cyber-shot (4 steg)

Sonys Cyber-shot-serie av digitalkameror innehåller ett granskningsläge så att du kan bläddra bland de bilder du redan har tagit. När du tar en ny bild visas fotot automatiskt på skärmen i några sekunder innan det försvinner. Genom att granska bilderna kan du granska bilden utan tidsbegränsning. När du granskar foton kan du också välja att ta bort de som inte visade sig vara rätt.

Steg 1

Tryck på kamerans "Playback" -knapp. Medan knappens plats skiljer sig åt från Cyber-shot-modellen ser det ut som en klassisk "Play" -knapp på en DVD- eller MP3-spelare, med en liten triangel som pekar åt höger.

Steg 2

Bläddra åt vänster och höger genom sparade bilder med knapparna "Nästa" och "Föregående", som ser ut som pilarna åt vänster och höger. De finns vanligtvis på kamerans cirkulära kontrollknapp. Om du har en pekskärm Cyber-shot-modell är de på vänster och höger sida av skärmen.

Steg 3

Tryck på "Radera" -knappen, välj "Den här bilden" och tryck på den cirkulära kontrollknappens mitt för att radera en bild. På pekskärmsmodeller, tryck på papperskorgen och välj "Den här bilden".

Håll ned avtryckaren på Cyber-shot halvvägs för att lämna bildvisaren och återgå till att ta bilder. För pekskärmar trycker du på skärmens kameraikon eller håller ned avtryckaren halvvägs.