Så här vidarebefordrar du e-post från ett e-postkonto till ett Google Mail-konto

Om du har ett Google Gmail-konto och ett eller flera e-postkonton med andra tjänster behöver du inte logga in på var och en för att kunna läsa alla dina meddelanden. E-postapplikationer som Thunderbird, Yahoo Mail, Mail.com och Outlook gör det enkelt att vidarebefordra enskilda meddelanden till ditt Gmail-konto. Dessutom kan du konfigurera dem för att automatiskt vidarebefordra all inkommande e-post direkt till din Gmail-inkorg.

Vidarebefordra enstaka meddelanden

Steg 1

Logga in i din e-postapplikation som inte är Gmail.

Steg 2

Välj e-postmeddelandet du vill vidarebefordra.

Steg 3

Välj knappen eller menyalternativet för att vidarebefordra meddelandet till en annan e-postadress. Platsen för den här funktionen varierar från e-postprogram till e-postprogram. Thunderbird, Mail.com och Yahoo Mail har framåtknappar ovanför meddelandefönstret. Menyalternativet framåt för Outlook och Outlook.com finns under menyn "Åtgärder".

Skriv Gmail-e-postadressen i inmatningsrutan "Till" och klicka sedan på knappen "Skicka".

Mail.com automatisk vidarebefordran

Steg 1

Logga in på ditt Mail.com-konto.

Steg 2

Klicka på ikonen "Inställningar".

Steg 3

Välj "Filterregler".

Steg 4

Klicka på "Ny filterregel."

Steg 5

Välj rullgardinsmenyn under "Utför följande uppgifter" och välj "Vidarebefordra till."

Steg 6

Skriv Gmail-e-postadressen som du vill vidarebefordra e-post till.

Steg 7

Klicka på den gröna "Kontrollera" -ikonen för att bekräfta regeln.

Klicka på knappen "OK".

Yahoo Mail automatisk vidarebefordran

Steg 1

Logga in på ditt Yahoo Mail-konto.

Steg 2

Klicka på den större kugghjulsikonen i det övre högra hörnet av Yahoo Mail-fönstret och välj sedan "Mail Options".

Steg 3

Klicka på "POP & Vidarebefordran" under "E-postalternativ."

Steg 4

Välj alternativknappen bredvid “Vidarebefordra Yahoo! Post."

Steg 5

Skriv Gmail-e-postadressen som du vill att dina meddelanden ska vidarebefordras till.

Klicka på knappen "Spara".

Outlook.com automatisk vidarebefordran

Steg 1

Logga in på ditt Outlook.com-konto.

Steg 2

Klicka på kugghjulsikonen och välj sedan "Fler e-postinställningar".

Steg 3

Klicka på menyalternativet "Vidarebefordra av e-post".

Steg 4

Välj alternativknappen "Vidarebefordra din e-post till ett annat e-postkonto".

Steg 5

Skriv in den Gmail-e-postadress som du vill att dina meddelanden ska vidarebefordras till.

Steg 6

Välj "Spara en kopia av vidarebefordrade meddelanden i din Outlook-inkorg." Annars sparas inga kopior av vidarebefordrade meddelanden i ditt Outlook.com-konto.

Klicka på knappen "Spara".

Thunderbird automatisk vidarebefordran

Steg 1

Starta Thunderbird.

Steg 2

Välj menyikonen "Program".

Steg 3

Välj "Meddelandefilter."

Steg 4

Klicka på knappen "Ny".

Steg 5

Skriv in ett namn för filtret i inmatningsfältet "Filternamn". Du kan till exempel välja "Vidarebefordra till Gmail".

Steg 6

Välj "Matcha alla meddelanden".

Steg 7

Klicka på rullgardinsmenyn "Flytta meddelande till" och välj sedan "Vidarebefordra meddelande till".

Steg 8

Skriv in din e-postadress för Gmail.

Klicka på knappen "OK".