Kan du starta ett nytt Facebook-konto med ett e-postmeddelande som redan använts?

När du registrerar dig på Facebook måste en e-postadress för inloggning bifogas kontot. Ytterligare inloggnings-e-postadresser kan också bifogas kontot. Någon e-postadress som är kopplad till ditt nuvarande Facebook-konto kan inte användas för att starta ett nytt Facebook-konto. Om en e-postadress är bortkopplad från ett konto kan den användas för att starta ett nytt Facebook-konto.

Aktivt konto

Om du för närvarande har ett Facebook-konto som fortfarande är aktivt kan du inte använda någon av de inloggnings-e-postmeddelanden som finns i kontot för att skapa ett nytt Facebook-konto. En e-postadress kan inte länkas till flera konton. Av säkerhets- och sekretessskäl kan ett e-postmeddelande endast användas i ett konto. Från och med januari 2013 kan du använda flera e-postadresser med ett Facebook-konto.

Redigera e-postadresser för inloggning

Om du tar bort en av dina nuvarande inloggningsadresser kan du använda den borttagna e-postadressen för att skapa ett annat Facebook-konto. En e-postadress som inte längre är kopplad till ditt nuvarande konto är gratis att använda med ett annat konto. Klicka på kugghjulsmenyn bredvid hemknappen på ditt Facebook-konto och klicka på "Kontoinställningar". Om du klickar på länken "Redigera" bredvid avsnittet E-postadress ser du en lista över e-postadresserna som är kopplade till ditt konto. Klicka på länken "Ta bort" bredvid e-postadressen för att koppla bort från ditt konto och spara dina ändringar. När e-postadressen har tagits bort är den inte längre kopplad till ditt nuvarande konto. Om du inte kan logga in på ditt konto av någon anledning rekommenderar inte Facebook att du skapar ett nytt konto. I själva verket kommer du inte att kunna använda e-postadresserna i kontot för att skapa en annan förrän du har löst dina inloggningsproblem.

Inaktivera ett Facebook-konto

Om du inaktiverar ditt Facebook-konto kan e-postadresserna som är kopplade till kontot inte användas för att skapa ett annat Facebook-konto. Ett inaktiverat konto är dolt från synen; dock är e-postadresser kopplade till kontot fortfarande aktiva. När du inaktiverar ditt Facebook-konto kommer personer på Facebook inte att kunna söka efter dig eller visa din tidslinje. All information inklusive inloggnings-e-postmeddelanden inaktiveras tillfälligt. Om du bestämmer dig för att komma tillbaka till Facebook kan du använda samma e-postmeddelanden för att återaktivera kontot.

Stänga ett Facebook-konto

Om du stänger ditt Facebook-konto kan e-postadresserna som är kopplade till kontot användas för att skapa ett nytt Facebook-konto vid ett senare tillfälle. Till skillnad från att inaktivera Facebook tar stängd konto bort sparad information inklusive e-postmeddelanden. Ett Facebook-konto som permanent raderas kan inte hämtas; därför går all information på kontot helt förlorad. E-postmeddelanden som är kopplade till kontot bifogas inte längre till det, vilket innebär att du kan använda dem för att skapa ett nytt konto när som helst.