Hur man aktiverar eller inaktiverar Hey Siri på Apple Watch

Apple Watch levereras med Hey Siri aktiverad som standard, men du kan ha avaktiverat den av misstag eller så kanske du verkligen vill inaktivera Hey Siri. Vad som än är fallet hittar du nedanstående steg för både Aktivera eller inaktivera Hey Siri på din Apple Watch.

Aktivera eller inaktivera Hey Siri på Apple Watch

Som nämnts ovan kommer Apple Watch med "Hey Siri" aktiverad som standard. Vissa användare slutar dock av misstag inaktivera Hey Siri, medan det finns andra som vill inaktivera “Hey Siri” eftersom de knappast använder det.

Med Hey Siri aktiverad behöver du inte längre trycka på den digitala kronan på din Apple Watch för att aktivera Siri, du kan helt enkelt lyfta klockan mot munnen och säga "Hey Siri."

Jämfört med en iPhone eller iPad bör du hitta Siri som är mer användbar på Apple Watch, eftersom det kan hjälpa dig att SMSa personer, ringa samtal, kontrollera tid och väder, utan att behöva navigera på Apple Watchs lilla skärm.

Aktivera Hey Siri på Apple Watch

Följ stegen nedan för att aktivera Hey Siri på din Apple Watch. Som nämnts ovan kommer du att aktivera Hey Siri att aktivera Siri på din Apple Watch utan att röra vid den digitala kronan.

1. Klicka på Inställningar och tryck sedan på Allmänt.

2. Klicka på Siri på skärmen Allmänt

3. På nästa skärm, aktivera alternativet Hey Siri genom att flytta reglaget till ON-läge (se bild nedan)

Aktivera Hey Siri på Apple Watch

Att aktivera Hey Siri på Apple Watch är lite annorlunda än att aktivera funktionen på din iPhone. I allmänhet kan du använda följande två sätt att aktivera Hey Siri på din Apple Watch.

1. Lyft upp handleden - För att aktivera Siri, lyft helt enkelt upp handleden nära munnen och säg hej Siri, följt av vad du vill att Siri ska göra.

2. Klicka på Watch - Ett annat sätt att aktivera Siri är att trycka på skärmen på din Apple Watch och sedan säga Hey Siri, följt av ditt kommando.

Inaktivera Hey Siri på Apple Watch

Om du inte gillar Hey Siri-funktionen på din Apple Watch kan du enkelt inaktivera funktionen genom att följa stegen nedan.

1. Klicka på Inställningar och tryck sedan på Allmänt.

2. Klicka på Siri på den allmänna skärmen.

3. Stäng av Hey Siri på nästa skärm genom att flytta skjutreglaget till OFF-läge (Från grönt till vitt)