Så här går du till huvudmenyn på en Nintendo DS (8 steg)

Nintendo DS är ett handhållet spelsystem med en mängd funktioner och spel. Systemet låter dig bland annat ansluta till Wi-Fi-nätverk och kommunicera med andra DS-spelare på PictoChat, ett visuellt chattprogram. Till skillnad från andra Nintendo-produkter kan du inte använda knappar på DS som en genväg för att nå huvudmenyn, men det finns bara några steg du kan ta för att komma dit, oavsett om DS är avstängd eller om du är mitt i ett spel .

När DS är av

Steg 1

Tryck på strömbrytaren för att slå på DS.

Steg 2

Vänta bara ett ögonblick tills DS startar.

Tryck på skärmen när hälso- och säkerhetsvarningen visas. Du är nu på huvudmenyn där du kan börja spela ett spel, börja använda PICTOCHAT, ladda ner spel eller ändra användarinställningar.

När du spelar ett spel

Steg 1

Spara ditt spel om du behöver. När du återvänder till huvudmenyn förlorar du alla osparade framsteg.

Steg 2

Håll strömbrytaren intryckt. Detta stänger av din DS.

Steg 3

Vänta ett ögonblick och tryck på strömbrytaren igen för att slå på DS.

Steg 4

Ge DS en sekund eller två för att starta helt.

Tryck på pennan var som helst på skärmen när du ser en varning för hälsa och säkerhet. Huvudmenyn visas och du kan använda något av de alternativ som anges.