Rättsliga påföljder för piratkopiering av programvara

Piratkopiering av programvara är obehörig kopiering, användning eller distribution av upphovsrättsskyddad programvara. Olaglig nedladdning, kopiering och utgångna licenser är alla former av piratkopiering av programvara. Enligt Business Software Alliance och Software and Information Industry Association kopieras ungefär 40 procent av den installerade affärsprogrammet och 23 procent av programvaran i USA olagligt. Piratkopiering av programvara är ett allvarligt brott och kan leda till allvarliga rättsliga påföljder för både privatpersoner och företag.

Typer av piratkopiering

Amerikanska upphovsrättslagar kategoriserar piratkopiering av programvara i tre kategorier. Eventuella överträdelser inom dessa områden kan leda till rättsliga åtgärder. Organiserad förfalskad försäljning innebär olaglig kopiering och försäljning av upphovsrättsskyddad programvara utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Även inköp av programvaran kan leda till böter.

Olicensierad användning är den vanligaste typen av piratkopiering hos hemanvändare och företag. Detta inträffar när individer eller anställda kopierar eller delar programvara utan ett tillräckligt antal licenser. Detta inkluderar också att använda programvara med begränsad användning för andra ändamål, till exempel att använda akademiska versioner i ett företag istället.

Den sista typen av piratkopiering är laddning av hårddisk. När programvara laddas på en ny eller använd dator av en tredje part utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd har piratkopiering av programvara inträffat. Detta händer vanligtvis med skuggiga datorhandlare eller reparationstekniker.

Skador på upphovsrättsinnehavaren

Närhelst programvarupirateri inträffar förlorar upphovsrättsinnehavaren vinsten för varje händelse. Om den anklagade befinner sig skyldig är den ansvarig för att betala för eventuella skador och förlorade vinster. Om programvaran har delats med andra kan den anklagade också vara ansvarig för förlorade vinster från varje installerad kopia.

Federal straff

Piratkopiering av programvara anses vara ett federalt brott, ungefär som att ladda ner musik och filmer olagligt. Vissa fall kan gå utöver att betala tillbaka upphovsrättsinnehavaren och resultera i federala lagstadgade skador. Beloppet varierar per fall, men kan uppgå till så mycket som $ 150 000 per överträdelse.

Kriminell piratkopiering

För människor eller företag som fångas på att sälja olaglig programvara är de juridiska påföljderna mycket värre. Böter kan gå så högt som $ 250.000. De anklagade kan också få upp till fem års fängelse med en permanent brott på deras rekord.