Hur man döljer förhandsvisning av SMS och iMessage på iPhone

Som standard är din iPhone inställd på att visa förhandsvisningar för SMS och iMessage, både på låsskärm och inloggningsskärm. Om detta stör dig kan du följa stegen enligt nedan för att dölja SMS och iMessage Preview på iPhone och skydda din integritet.

Dölj SMS och iMessage-förhandsvisning på iPhone

Som nämnts ovan kommer din iPhone att börja visa förhandsvisning av SMS och iMessage i meddelanden, när du tillhandahåller meddelanden, WhatsApp eller någon annan app med tillstånd att ge dig meddelanden på din iPhone.

Detta standardbeteende på iPhone är utformat för att göra det bekvämt för användare att få en uppfattning om innehållet i inkommande meddelanden och reagera på dem vid behov.

Emellertid kan förhandsvisning av SMS eller iMessage på meddelanden också ses av alla som tittar på skärmen på din iPhone och det finns också möjligheten att någon blir frestad att bläddra via meddelandeaviseringar på din obevakade iPhone.

Lösningen på detta problem är att dölja SMS och iMessage-förhandsvisning på iPhone eller att helt avaktivera SMS- och iMessage-aviseringar på låsskärmen på din iPhone.

Dölj förhandsvisning av SMS och iMessage på iPhone

Följ stegen nedan för att dölja förhandsvisning av SMS och iMessage på din iPhone.

1. Öppna Inställningar på din iPhone.

2. Klicka på Meddelanden på skärmen Inställningar (se bild nedan)

3. Klicka på Meddelanden på meddelandeskärmen (se bild nedan)

4. På meddelandeskärmen bläddrar du ner till avsnittet “OPTIONS” och trycker på alternativet Visa förhandsvisningar (se bild nedan)

5. På nästa skärm kan du antingen trycka på alternativet När låst upp eller Aldrig (se bild nedan)

Aldrig: Om du trycker på detta alternativ döljer förhandsvisningar av meddelanden på både låsskärmen och inloggningsskärmen på din iPhone.

När låst upp: Om du trycker på detta alternativ döljer meddelandeförhandsvisningar på låsskärmen på din iPhone, men du kan se meddelandeförhandsvisningar efter att du har loggat in på din iPhone.

Inaktivera SMS- och iMessage-aviseringar på låsskärmen på iPhone

När du döljer förhandsvisning av SMS och iMessage på iPhone kommer namnen på meddelandesändare fortfarande att vara synliga i Meddelanden på låsskärmen på din iPhone.

Om det behövs kan du inaktivera SMS och iMessage-aviseringar på låsskärmen på din iPhone för att helt utesluta möjligheten att någon tittar på namnen på personer som skickar meddelanden till din iPhone.

1. Öppna Inställningar> tryck på Meddelanden (Se bild nedan)

2. Klicka på Meddelanden på meddelandeskärmen (se bild nedan)

3. På nästa skärm, slå AV alternativet för Visa på låsskärm som finns under avsnittet "ALERTS" (se bild nedan)

Detta kommer att inaktivera SMS och iMessage-aviseringar helt och hållet på låsskärmen på din iPhone. Meddelandeaviseringar kommer endast att vara tillgängliga när du har loggat in på iPhone med hjälp av Touch ID eller ditt lösenord.