Hur man tar bort viloläge på en iPod

På iPod classic, nano och shuffle händer "viloläge" när iPod inte har spelat musik på några minuter. Skärmen blir tom på klassikern och nano, och kontrollerna inaktiveras på alla tre modellerna för att spara ström tills någon knapp trycks in. Viloläge på iPod touch är detsamma som "låst" -läge - det vill säga skärmen blir tom och kontrollerna avaktiveras tills sömn / väckningsknappen trycks ned och låsreglaget skjuts åt höger. Den enda modellen för viloläge som kan tas bort är iPod touch.

Steg 1

Tryck på viloläge / väckningsknappen längst upp på iPod touch för att aktivera pekskärmen.

Steg 2

Skjut skjutreglaget längst ned på skärmen för att låsa upp det. Ange upplåsningskoden om en har ställts in.

Steg 3

Tryck på ikonen "Inställningar".

Steg 4

Tryck på menyalternativet "Allmänt".

Steg 5

Tryck på menyalternativet "Auto-Lock".

Tryck på alternativet "Aldrig".