Hur man ändrar tiden på Nook eReader

På flera Nook eReaders, inklusive Nook Color eller Nook Simple Touch, kan du ändra tiden genom att helt enkelt ändra den aktuella tidszonen. Du kan också välja mellan en 12-timmars- och en 24-timmarsur beroende på vad du föredrar. När du ändrar din Nook eReader-tidszon förlitar sig surfplattan på nätverksanslutningen för att automatiskt justera till rätt tid. Du behöver inte göra någonting annat.

Steg 1

Tryck på "Snabbnav" -knappen på din Nook för att öppna snabbnavningsfältet och tryck sedan på "Inställningar" för att visa inställningarna för din Nook eReader.

Steg 2

Bläddra ner på inställningsskärmen och tryck på "Tid" för att visa tidsinställningarna.

Tryck på alternativet "Använd 24-timmarsformat" om du vill använda en 24-timmarsklocka. Tryck på "Välj tidszon" och välj din aktuella tidszon för att ändra tiden. När du väljer din aktuella tidszon ställer din Nook eReader automatiskt in den aktuella tiden. Om du till exempel väljer den "östra" tidszonen ändrar Nook tiden till en östlig tid, till exempel i New York och Connecticut.