Hur du återställer bläcket på en Kodak ESP

Kodak ESP innehåller ett internt minneskrets som ger dig information om skrivarens tillstånd, inklusive mängden bläck som finns kvar i varje patron. Även om bläcknivåerna som rapporteras i underhållsmenyn på skrivarens inbyggda skärm vanligtvis är korrekta, kan chipet uppleva fel som leder till felaktiga avläsningar. Du kan återställa skrivaren för att visa rätt bläcknivåer genom att utföra en strömcykel.

Steg 1

Öppna det interna facket för att komma åt bläckpatronerna.

Steg 2

Ta bort båda patronerna från skrivaren.

Steg 3

Stäng av skrivaren, vänta cirka fem sekunder och slå sedan på skrivaren igen. Denna process rensar den tidigare bläckpatronavläsningen från maskinens internminne.

Steg 4

Byt ut bläckpatronerna, stäng av skrivaren och starta om den efter fem sekunder.

Öppna menyn "Underhåll" på skrivarens inbyggda skärm och bekräfta bläckavläsningen i alternativet "Kontrollera bläcknivåer".