Så här ställer du in en USB-skrivare i Red Hat Linux

Innan du kan använda den nya skrivaren som är ansluten till kontorsarbetsstationen måste du lägga till skrivaren i systemet och installera relevanta drivrutinsfiler. De senaste versionerna av Red Hat Enterprise Linux använder Common Unix Printing System (CUPS) för att hantera och underhålla skrivare anslutna till systemet. Detta förenklar skrivarinställningen med ett allt-i-ett CUPS-baserat skrivarkonfigurationsverktyg.

Anslut USB-skrivaren till systemet och slå på den.

Klicka på "System" -menyn, välj "Administration" och klicka på "Utskrift".

Klicka på knappen "Ny".

Välj USB-skrivaren i panelen "Enheter" och klicka på knappen "Vidarebefordra". Skrivarkonfigurationsverktyget försöker automatiskt identifiera skrivartypen och installera relevanta drivrutiner. Om det lyckas, hoppa över nästa steg.

Välj skrivarens märke och klicka på knappen "Vidarebefordra". Välj skrivarens modell och välj sedan drivrutinen från panelen "Drivrutin". Klicka på knappen "Vidarebefordra".

Ange ett namn för skrivaren i inmatningsrutan "Skrivarnamn". Om du planerar att dela skrivare i kontorsnätverket eller ha flera skrivare anslutna till samma system, fyll i inmatningsrutorna "Beskrivning" och "Plats". Till exempel kan "Workstation # 2 Black & White Laserjet" för en beskrivning eller "Workroom" för en plats göra det lättare att administrera och felsöka kontorsskrivare senare.

Klicka på knappen "Apply". En utskriftsdialog för testsida visas. Om så önskas, klicka på “Ja” -knappen för att skriva ut en testsida.