Hur låser du upp din Garmin GPS

En av funktionerna i Garmin GPS-enheter är ett stöldskyddssystem som "låser" din GPS när den inte används. Innan du har möjlighet att låsa upp enheten måste du ange ett personligt identifieringsnummer (PIN) och skapa en "säker" plats baserat på satellitavläsningar. När du väl har ställt in en PIN-kod och en säker plats kan du använda en av två metoder för att låsa upp GPS.

Ställ in säkerhet

Steg 1

Tryck på "Verktyg" och sedan "Inställningar" och sedan "Säkerhet" på din Garmins skärm.

Steg 2

Tryck på knappen direkt under "Garmin Lock".

Steg 3

Skriv in en fyrsiffrig PIN-kod som du kommer ihåg som säkerhetskod. Din PIN-kod är nu inställd.

Kör till din säkra plats, till exempel ditt hem eller kontor, och tryck sedan på "Ställ in" när du når den säkra platsen. När du befinner dig på en säker plats ska du inte behöva ange din PIN-kod, eftersom GPS kommer att känna igen din plats och hålla enheten olåst.

Lås upp GPS

Steg 1

Skjut strömbrytaren åt vänster för att låsa upp skärmen, om strömbrytaren är helt åt höger. När det är hela vägen till höger är enheten i låsläge för att förhindra oavsiktliga beröringar som kan ändra skärmens inställningar.

Steg 2

Ange din fyrsiffriga PIN-kod när Garmin-enheten uppmanar dig. När du anger PIN-koden bör du kunna använda enheten som vanligt.

Kör till din säkerhetsplats om du inte kan hämta din PIN-kod. När enheten känner igen din position baserat på satellitdata kommer den att låsa upp GPS.