Så här visar du Instagram-omnämnanden

När en offentlig Instagram-användare nämner ditt användarnamn som föregås av ett "@" märker webbplatsen automatiskt ditt konto som ett omnämnande. På det här sättet kan användare som svarar på dina kommentarer på sina foton meddela att de har svarat och andra användare kan varna dig för innehåll som de vill att du ska se. För att se dina omnämnanden på Instagram, besök nyhetsflödesfunktionen i din app.

Starta Instagram på din telefon och logga in på ditt Instagram-konto om du uppmanas till det.

Tryck på ikonen Nyheter i appens huvudmeny. Denna ikon har en grafik av en pratbubbla med en hjärtsilhouette i mitten.

Tryck på fliken "Du" för att se alla dina senaste omnämnanden blandade med de senaste gillandena och kommentarerna på dina foton.

Tips

Du kan också visa alla foton du är taggade i genom att trycka på ikonen "Profil" i huvudmenyn och sedan trycka på ikonen för rektangeln med en mänsklig silhuett. Detta visar skärmen "Bilder av dig" i din app.

Varningar

Instagram visar bara de senaste 100 aviseringarna i ditt Nyhetsflöde, inklusive alla dina omnämnanden, gillanden och kommentarer.

Om en användare har ett konto som privat och nämner dig i ett foto kommer du inte att kunna se omnämnandet om inte användaren har godkänt dig som följare.