Hur man beräknar kovarians i Excel 2007

Excel 2007 innehåller många funktioner som du kan använda för att beräkna de statistiska egenskaperna för datainsamlingar. Ett sådant statistiskt mått är kovarians, ett mått på i vilken grad två variabler ändras unisont; två variabler som är mycket beroende av varandra har hög kovarians, medan två variabler som är oberoende har en kovarians på noll. Använd Excels COVAR-funktion för att beräkna kovariansen för ett par variabler som har lika många datapunkter.

Kör Microsoft Excel 2007 och öppna arbetsboken som innehåller dina datainställningar.

Bestäm celladresserna för dina två matriser. Till exempel, om dina matriser finns i de första 10 kolumnerna i raderna A och B, är celladresserna för dessa matriser A1: A10 och B1: B10.

Klicka på en tom cell som du vill använda för att visa kovariansen mellan dina datainsamlingar.

Skriv följande i cellen:

\ = COVAR (A1: A10, B1: B10)

Ersätt celladresserna för dina två dataarrayer i stället för exempeladresserna i exemplet.

Tryck enter." Cellen visar kovariansen mellan de två dataarrayerna.