Hur man rensar en Garmin Nuvi

Om din Gamin Nuvi GPS av någon anledning slutar svara och inte stänger av och slår på enheten inte löser problemet, kan det hjälpa att återställa enheten helt. Genom att göra en fullständig återställning raderas alla sparade användardata helt och återställer enheten till fabriksinställningarna. Att rensa dina data från systemet kan också vara användbart om du bestämmer dig för att sälja eller ge bort enheten, eftersom andra inte kommer att kunna se platser du har besökt och din favoritlista efter att du har rensat data från systemet.

Steg 1

Placera fingret över den nedre högra delen av skärmen. Håll fingret på plats, tryck på strömbrytaren för att slå på Garmin Nuvi.

Steg 2

Håll fingret på plats på skärmens nedre högra del tills ett popup-meddelande visas. Detta meddelande ber dig att bekräfta ditt beslut att radera all data.

Tryck på "Ja" för att fortsätta och låta GPS automatiskt radera alla sparade data.