Hur man konverterar Pantone till CMYK

Färgreferenssystem ger pålitliga, repeterbara standarder som definierar utseendet på uppsättningar färger och bläckblandningarna som skriver ut dem. Bland dessa standarder fastställer Pantone Matching System reproduktionsformler för bläck som ger solida färger och processfärgblandningar av CMYK-bläck. När du konverterar Pantone-spotfärger till processfärgekvivalenter ska din översättning ge formler som ger ett sammanhängande utseende mellan de två utskriftsmetoderna.

Spot Vs. Processbläck

När du utformar en broschyr, tidning eller visitkort i processfärg producerar tryckpressen alla toner och nyanser i ditt projekt genom blandningar av cyan, magenta, gult och svart bläck. En Pantone-fläckfärg laddas in i pressen som ett förblandat bläck som endast reproducerar den specifika nyansen eller tonerar i procent av dess fullstyrka. På en profilerad, kalibrerad bildskärm i ett färghanterat arbetsflöde kan det du ser på skärmen komma nära att replikera utseendet på platsfärger, men endast utskrifter kan återge dem perfekt. Om du designar ett projekt med 12 Pantone-spotfärger, krävs att det skrivs ut 12 separata bläck - som de flesta tryckpressar och budgetar inte rymmer - eller en konvertering från spot till processfärg.

Pantonformler

Pantone erbjuder flera uppsättningar blandningsformler för var och en av de tusentals nyanser den skapar. Den första specificerar receptet för att blanda Pantones byggstenar för att få en punktfärg. Tryckerier kan köpa förblandade spotfärger eller formulera sina egna bläckblandningar enligt den officiella formeln för varje nyans. Pantones andra blandningsformel definierar en kombination av processfärg primära bläck som kommer nära att återge en motsvarande fläckfärg. Förutom dessa utskriftsspecifikationer anger Pantone också hur varje bläck ska visas på skärmen i design-, illustration- och sidlayoutapplikationer som stöder dess färger via licensierade digitala bibliotek.

Konverteringar

Du kan göra omvandlingar mellan plats- och processfärg på två sätt. Den enklaste åberopar Pantones plats-till-process-konverteringsformler genom några få klick i dialogrutorna för färginställningar i en grafikprogramvara som innehåller dessa färger i sina digitala paletter och väljare. Om du äger kopior av Pantones plats- och processfärgväljarguider - tryckta provböcker som visar hur varje färg ska se ut på papper med olika typer av ytor - kan du bläddra igenom båda böckerna sida vid sida, välj den bästa matchningen baserat på din recension och ersätt processfärgen i dina digitala dokument. Resultatet är fortfarande beroende av en officiell Pantone-formel som en kommersiell skrivare kan reproducera pålitligt från referensstandarder.

Andra överväganden

Inte alla fläckfärger återges väl inom processfärgens omfång eller nyansområde. Ljusa koboltblues och mättade orange nyanser utgör två anmärkningsvärda undantag som förlorar mycket av sin livlighet i översättningen från plats till process. Om du måste skriva ut din design i processfärg såväl som i färgfärgsbläck, planera din design runt färger som erbjuder lämpliga processersättningar och förhandsgranska alla färger du använder i färgrutor som visar vad du kan förvänta dig på papper.