Så här återställer du en Sony CD-spelare (3 steg)

Många Sony CD-spelare är också utrustade med AM / FM-radio. Dessa CD-spelare från Sony är programmerbara, vilket innebär att du kan spara dina favoritradiostationer och ljudinställningar genom att programmera dem i enheten. Du kan dock också återställa Sony CD-spelare till de ursprungliga fabriksinställningarna och därmed radera alla dina förinställningar. Sony CD-spelare har en återställningsknapp på framsidan av enheten.

Steg 1

Slå på spelaren, antingen genom att ansluta den till ett eluttag eller helt enkelt köra den på batteri. Du kan inte återställa din spelare utan att den är påslagen.

Steg 2

Tryck på “Återställ” -knappen med ett litet, spetsigt föremål, såsom en spetsig ände på en penna eller penna. Den här lilla, infällda knappen finns vanligtvis på framsidan av Sony CD-spelare, men den specifika platsen varierar beroende på modell. Kontrollera om det behövs exakt plats i bruksanvisningen.

Håll ”Återställ” -knappen intryckt tills den lilla skärmdisplayen ändras. De ursprungliga fabriksinställningarna återställs.