Vad används en squelch-knapp på en radio?

Squelch-kontroller tystnar det konstanta bakgrundsbruset i tvåvägs radiomottagare under perioder av inaktivitet. Mottagare som används för telefoni som medborgarband, polis och brand och marina radioapparater spenderar ofta mycket av tiden i lyssningsläge när det inte finns någon meddelandetrafik. Under dessa perioder är den enda utgången till högtalarna omgivningsbuller, vilket mottagarens automatiska förstärkningskontroll kan göra mycket högt.

Squelch Control

Vissa tvåvägs radiomottagare har en tryckknappsbrytare som aktiverar en fast squelch-nivå medan andra har en vridratt för att justera squelch. Att koppla in eller ställa in squelch i frånvaro av en mottagen signal gör att radion stänger av sin utgång och förhindrar att väsande och statiska når upp till högtalaren. Om squelch-nivån är korrekt inställd, när en tillräckligt stark sändningssignal visas vid ingången, kommer mottagaren att sättas på och sända ljudutgången till högtalaren eller hörlurarna. Squelch-funktionen håller mottagaren tyst under perioder av inaktivitet men aktiv när meddelanden anländer utan att operatören kontinuerligt behöver justera volymen.

Automatisk klämning

Mottagare med automatiska squelch-kontroller innehåller kretsar för att skilja brus från användbara signaler och automatiskt aktivera utgången endast när de upptäcker inkommande signaler. Vissa radioband använder en annan funktion som kallas ton-tangent squelching där en uppsättning unika toner utanför det hörbara området följer med den sända signalen. Mottagaren upptäcker dessa toner när en signal finns och först då möjliggör utmatning.