Hur du överför e-postmeddelanden från ett Gmail-konto till ett annat

Du kan överföra e-postmeddelanden från Gmail till ett annat Gmail-konto eller till någon annan e-postadress med Outlook, Google Apps och andra e-postklienter. Nedan följer stegen för att överföra e-postmeddelanden från ett Gmail-konto till ett annat Gmail-konto.

Överför e-postmeddelanden från ett Gmail-konto till ett annat

Gmail gör det väldigt enkelt att överföra e-postmeddelanden från ett Gmail-konto till ett annat Gmail-konto eller till något annat e-postkonto med Outlook, Yahoo och de flesta andra e-postklienter.

Den här funktionen kan vara riktigt användbar när du byter till ett nytt Gmail-konto eller vill överföra e-postmeddelanden i bulk från Gmail till andra e-postklienter som Outlook, Yahoo och andra.

Processen att överföra e-postmeddelanden från Gmail till ett annat konto innebär följande två steg.

1. Aktivera POP i gamla Gmail-konto
2. Importera e-postmeddelanden från gammalt till nytt Gmail-konto

Obs: Som nämnts ovan kan det andra e-postkontot som du överför e-post till också vara med andra e-postklienter som Outlook, Yahoo och andra.

1. Aktivera POP i gamla Gmail-konto

Alla e-postmeddelanden i ditt Gmail-konto finns på Googles servrar och du måste använda antingen POP- eller IMAP-dataöverföringsprotokoll för att underlätta dataöverföring mellan Gmail och andra e-postkonton.

I det här fallet kommer vi att använda POP (Post Office Protocol) för att överföra e-postmeddelanden från ett Gmail till ett annat Gmail-konto.

Följ därför stegen nedan för att aktivera POP i Gmail-kontot från vilket du vill överföra e-postmeddelanden till ett annat konto.

1. Logga in på ditt Gmail-konto med PC eller Mac.

2. Klicka på kugghjulsikonen längst upp till höger på skärmen och klicka på Inställningar.

3. Klicka på fliken Vidarebefordran och POP / IMAP på skärmen Inställningar.

4. På nästa skärm väljer du Aktivera POP för alla postalternativ.

Välj sedan om du vill behålla en kopia av e-postmeddelanden i inkorgen, markera dem som lästa, arkivera dem eller om du vill ta bort e-postmeddelanden efter att de har överförts till ett annat konto.

Som du kan se i bilden ovan finns det också ett alternativ att "Aktivera POP för e-post som anländer från och med nu".

Att välja det här alternativet kommer emellertid inte att överföra befintliga e-postmeddelanden i ditt gamla Gmail-konto till det nya Gmail-kontot, det kommer bara att skicka nya e-postmeddelanden till ditt andra e-postkonto.

5. Klicka på Spara ändringar när du har gjort ditt val.

När du har aktiverat POP för all e-post kan du logga ut från ditt gamla Gmail-konto och följa nästa steg i ditt nya Gmail-konto.

2. Importera e-postmeddelanden från gammalt till nytt Gmail-konto

När POP är aktiverat i gamla Gmail-kontot är nästa steg att initiera processen för dataöverföring i ditt nya Gmail-konto.

1. Logga in på ditt nya Gmail-konto.

2. Klicka på kugghjulsikonen och välj Inställningar i rullgardinsmenyn.

3. Klicka på fliken Konton och import på inställningsskärmen.

4. På nästa skärm väljer du Importera e-postmeddelanden från mitt andra konto (POP3) och klickar på Nästa.

5. Ange ditt gamla Gmail-konton på nästa popup-fönster och klicka på Nästa.

6. På nästa skärm anger du lösenordet för ditt gamla Gmail-konto och klickar på knappen Lägg till konto.

7. Därefter blir du ombedd att välja om du vill svara på mottagna e-postmeddelanden med "Gammal e-postadress".

Om du väljer Ja måste du verifiera din gamla e-postadress med en bekräftelseskod. Om du väljer "Nej" kommer installationen att slutföras och ditt konto läggs till.

Därefter initierar Google processen för att överföra e-postmeddelanden från det gamla Gmail-kontot till det nya Gmail-kontot.