Så här tillåter du bara samtal från kända kontakter på iPhone

Om någon stör dig med oönskade samtal kan du alltid blockera telefonnummer på iPhone. Ett annat alternativ som du kan använda är att endast tillåta samtal från kända kontakter på iPhone.

Tillåt endast samtal från kända kontakter på iPhone

Som du måste ha lagt märke till kan samtal med okända telefonnummer enkelt komma igenom och ringa ditt nummer, även om du använder funktionen för att spärra samtal på din iPhone.

Detta händer eftersom den grundläggande samtalspärrningsfunktionen på iPhone fungerar genom att jämföra inkommande telefonnummer med telefonnummer som är lagrade i samtalslocklistan på din iPhone.

När någon ringer din iPhone med dold uppringnings-ID eller ett nytt nummer kommer inte blockeringsfunktionen på din iPhone att kunna skydda dig från oönskade samtal.

Om du verkligen besväras av oönskade samtal kanske du vill ställa in din iPhone så att den endast tillåter samtal från kända kontakter.

Blockera alla samtal på iPhone medan du endast tillåter samtal från kända kontakter

För att endast tillåta samtal från kända kontakter på iPhone kommer vi att använda funktionen Stör ej på iPhone för att ta emot samtal endast från kända samtalare.

1. Öppna Inställningar på din iPhone.

2. Bläddra nedåt på inställningsskärmen och knacka på Stör ej.

3. På nästa skärm flyttar du växeln bredvid Stör ej till position PÅ.

När Stör inte läget är aktiverat på din iPhone ser du en Half Moon-ikon i den övre statusfältet på din iPhone.

4. Bläddra sedan nedåt och knacka på Tillåt samtal från.

5. Klicka på Alla kontakter på nästa skärm.

Efter detta tillåter din iPhone endast samtal från personer som finns på din kontaktlista. Alla andra samtal från okända samtalare eller uppringare med dold nummerpresentation tystas automatiskt på din iPhone.

Om du vill vara mer specifik kan du trycka på Favoriter och endast tillåta samtal från personer som du har markerat som favoriter i Kontakter-appen.

Medan den här metoden är mycket effektiv för att undvika oönskade samtal, kan den eventuellt göra att du missar giltiga samtal från personer som kanske ännu inte finns på din kontaktlista.