Hur man fixar iPhone som inte skickar iMessages

Om din iPhone inte skickar iMessages bör du kunna lösa problemet med olika metoder enligt nedan för att fixa problemet med iPhone som inte skickar iMessages.

iPhone skickar inte iMessages

Problemet med att iPhone inte skickar iMessages kan bero på olika skäl, allt från felaktiga iMessage-inställningar och dålig nätverksanslutning till andra problem som hindrar iPhone från att skicka iMessages.

Eftersom det är svårt att tillskriva en enda anledning till problemet kan du behöva testa flera metoder enligt nedan för att lösa problemet.

1. Kontrollera om Apples iMessage-tjänst är nere

Apples iMessage-tjänst kan vara tillfälligt nere eller ha problem. Därför är det en bra idé att utesluta denna möjlighet genom att gå till Apples systemstatussida.

På den här sidan ger Apple en lista över alla dess tjänster och deras nuvarande servicestatus (tillgängligt eller otillgängligt).

2. Se till att iMessage är aktiverat på iPhone

Följ stegen nedan för att se till att iMessage är aktiverat på din iPhone och att det inte finns några felmeddelanden på skärmen för iMessage-inställningar.

1. Öppna Inställningar> bläddra ner och tryck på Meddelanden.

2. På skärmen Meddelanden, se till att alternativet för iMessages är aktiverat och att det inte finns något felmeddelande på den här skärmen.

Som du kan se i bilden ovan kan iPhone inte skicka iMessages på grund av iMessage Activation-fel.

Det här problemet kan åtgärdas med hjälp av stegen enligt den här artikeln: Hur du fixar iMessage Väntar på aktiveringsfel på iPhone.

3. Aktivera WiFi / Cellular Data

I detta fall slutar iMessage som du försöker skicka med ett rött utropstecken och felmeddelandet “Not Delivered” visas.

1. Gå till Inställningar> WiFi> se till att alternativet för WiFi är aktiverat.

Gå även till Inställningar> Cellular> växla PÅ alternativet för Cellular Data.

Efter detta kan du försöka skicka iMessage-agian och se om du fortfarande har problem.

4. Ställ in datum och tid automatiskt

Det är mycket möjligt att din iPhone inte skickar iMessages på grund av att "Datum och tid" -inställningar är felaktiga på din iPhone.

1. Klicka på Inställningar> Allmänt.

2. På skärmen Allmänt klickar du på alternativet Datum och tid (se bild nedan)

3. På skärmen Datum och tid aktiverar du alternativet för Ställ in automatiskt på PÅ.

Prova nu att skicka en iMessage och se om din iPhone kan skicka meddelanden.

5. Radera gamla iMessages

Ibland kan problemet med att iMessages inte fungerar på iPhone bero på en mindre fel som orsakats av en äldre iMessage som på något sätt hamnade fast i iMessage-processen.

För att åtgärda det här problemet kan du försöka ta bort den senaste iMessage som du skickat eller fått innan problemet startade.

6. Kontrollera Skicka / ta emot inställningar

En vanlig orsak till iMessage-problem på iPhone beror på felaktiga inställningar för skicka / ta emot.

1. Öppna Inställningar> Meddelanden.

2. Bläddra nedåt på skärmen Meddelanden och tryck på Skicka & ta emot.

3. På nästa skärm, se till att din Apple ID-e-postadress är listad under avsnittet "Du kan nås av iMessage At" i iMessage-skärmen.

iMessage använder Apple ID för att skicka och ta emot iMessages. Därför är det nödvändigt att ditt Apple-ID listas under avsnittet "Du kan nås av iMessage At" utöver ditt telefonnummer och andra e-postadresser.

7. Logga in / logga ut från Apple ID

Apples iMessage-tjänst använder ditt Apple ID-e-postadress för att skicka iMessages till andra Apple-enhetsanvändare.

1. Öppna Inställningar> tryck på ditt Apple-ID.

2. Bläddra ner till botten på Apple ID-skärmen och tryck på Logga ut.

3. På nästa skärm trycker du på länken Logga ut längst upp till höger på skärmen.

4. På popup-fönstret som visas klickar du på alternativet Logga ut för att logga ut från Apple ID på denna iPhone.

5. Logga sedan tillbaka till ditt Apple-ID genom att knacka på länken Logga in på din iPhone på skärmen Inställningar.

6. På nästa skärm anger du ditt Apple ID och lösenord för att logga in på Apple ID på din iPhone

Att logga ut från Apple ID och att logga tillbaka igen är känt för att fixa iMessage-problem på grund av att Apple ID inte identifieras.

8. Aktivera SMS- och MMS-meddelanden

Detta felmeddelande uppstår vanligtvis när du försöker skicka en iMessage till en e-postadress eller till någon som inte använder Apple-enhet.

Om du skickar en iMessage till en e-postadress ser du "MMS-meddelanden måste aktiveras för att skicka till en e-postadress" felmeddelande på din iPhone.

På samma sätt, om du försöker skicka en iMessage till någon på en Android-telefon eller någon annan enhet än Apple, ser du felmeddelandet "SMS-meddelanden måste aktiveras" på din iPhone.

1. Öppna Inställningar> bläddra ner och tryck på Meddelanden.

2. Kontrollera att alternativet för MMS-meddelanden och Skicka som SMS är aktiverat på skärmen Meddelanden.

Efter detta kommer din iPhone att kunna använda både Apple-stöttat iMessaging-system och operatörsstödet SMS / MMS-meddelandesystem.