Hur man aktiverar alternativet Skicka till postmottagare i Excel och Word

Om du aktiverar alternativet "Skicka till e-postmottagare" i Excel och Word kan du snabbt komma åt standard-e-postklienten på din dator och skicka Word-dokument och Excel-kalkylblad via e-post.

Aktivera alternativet Skicka till postmottagare i Excel och Word.

Både Microsoft Word- och Excel-program är utrustade med en inbyggd förmåga att öppna standard-e-postklienten på din dator, direkt från Excel- och Word-filer.

Många användare kan emellertid inte hitta alternativet "Skicka till e-postmottagare" i Word och Excel eftersom denna funktion inte är aktiverad som standard i Microsoft Excel och Word.

Du kommer att kunna se och få tillgång till alternativet ”Skicka till e-postmottagare” i verktygsfältet Snabbåtkomst efter att ha gått igenom stegen för att aktivera det här alternativet i Excel och Word.

När alternativet "Skicka till postmottagare" är aktiverat kommer du att kunna komma åt e-postklienten på din dator, direkt från Microsoft Excel- och Word-filer.

1. Aktivera alternativet Skicka till postmottagare i Microsoft Word

Följ stegen nedan för att aktivera alternativet Skicka till postmottagare i Microsoft Word-programmet på din dator.

1. Öppna Microsoft Word-programmet på din dator

2. Klicka på den lilla nedpilen som finns i det övre vänstra hörnet på skärmen och klicka på Fler kommandon.

3. På skärmen Word-alternativ klickar du på verktygsfältet för snabbåtkomst> välj Alla kommandon> välj Skicka till postmottagare och klicka på Lägg till för att lägga till alternativet Skicka till postmottagare till verktygsfältet för snabbåtkomst i Word.

4. Klicka på OK för att spara den här inställningen för alla Word-filer på din dator.

Nu kommer du att kunna se alternativet Skicka till postmottagare i verktygsfältet för snabbåtkomst i Microsoft Word.

2. Aktivera alternativet Skicka till postmottagare i Excel

Följ stegen nedan för att aktivera alternativet Skicka till postmottagare i Microsoft Excel-programmet på din dator.

1. Öppna Microsoft Excel-programmet på din dator.

2. Klicka på den lilla nedpilen som finns i det övre vänstra hörnet på skärmen och klicka på Fler kommandon.

3. På nästa skärm väljer du Alla kommandon> Skicka till e-postmottagare och klickar på knappen Lägg till.

4. Se till att du klickar på OK för att spara den här inställningen för alla Excel-filer på din dator.

Efter detta kommer du att kunna se och komma åt alternativet Skicka till postmottagare från Quick Access Toolbar i Microsoft Office-programmet på din dator.

Alternativet Skicka till postmottagare fungerar inte

Om funktionen "Skicka till e-postmottagare" inte fungerar, måste du välja en standard e-postklient på din dator genom att gå till Inställningar> Appar> Standardappar

Välj din standard e-postklient under avsnittet "E-post" i skärmen Välj standardapp.