Hur man fixar aviseringar som inte fungerar på iPhone

Om aviseringar inte fungerar på iPhone kommer du sannolikt att missa viktiga meddelanden, e-postmeddelanden och andra varningar. Därför är den här guiden för att åtgärda problemet med aviseringar som inte visas på iPhone och andra problem med iPhone-aviseringar.

Meddelanden fungerar inte på iPhone

I många fall beror problemet med att meddelanden inte fungerar på iPhone beror på ganska enkla skäl som att iPhone ställs in på Stör inte läge, förhandsvisningar av aviseringar avaktiveras av misstag och andra fixerbara skäl.

Nedan hittar du några av de vanligaste orsakerna till att aviseringar inte fungerar på iPhone och stegen för att fixa dem.

1. Starta om din iPhone

Börja med en enkel fix, bara starta om din iPhone och se om detta hjälper till att lösa problemet med aviseringar som inte fungerar på iPhone.

Tryck och håll ner strömbrytaren på din iPhone tills du ser alternativet “Slide to Power off” visas på skärmen på din iPhone. Stäng sedan av din iPhone genom att skjuta strömikonen till höger.

Obs: I fallet med iPhone X, håll ned sidoknappen (ström) + volym ned-knapparna tills du ser bilden för att stänga av skärmen.

När iPhone är avstängd, vänta i cirka 30 sekunder och starta om din iPhone genom att trycka på strömbrytaren.

Denna metod fungerar ofta om problemet med att iPhone inte visar meddelanden beror på en mindre programvarufel.

2. Kontrollera ringsignalens position

I det här fallet får din iPhone aviseringar, men du saknar viktiga meddelanden på grund av att ingen anmälningsljud finns på din iPhone.

Lös problemet genom att titta på brytaren på vänster sida av din iPhone. Om omkopplaren är inställd på tyst läge hör du inte meddelandeljudet.

Flytta helt enkelt omkopplaren till ringläge så börjar du höra ett ljud när ett meddelande tas emot på din iPhone.

Om omkopplaren är inställd på ringsignal och du fortfarande inte får meddelandeljud kan du titta på den här artikeln: Inget ljud på iPhone? Prova dessa tips.

3. Aktivera förhandsvisningar för aviseringar

Det är mycket möjligt att du av misstag har inaktiverat alternativet att visa förhandsvisningar för aviseringar på din iPhone.

För att åtgärda det här problemet öppnar du Inställningar på din iPhone och trycker på Meddelanden

Klicka på alternativet Visa förhandsvisningar på skärmen Meddelanden.

På nästa skärm, se till att det finns en bock vid bredvid alternativet Alltid

4. Stäng av Stör inte

En vanlig orsak till att meddelanden inte fungerar på iPhone beror på att iPhone placeras i läget “Stör ej”.

För att stänga av Stör ej, öppnar du Inställningar på din iPhone och trycker på Stör inte.

Avbryt alternativet för Stör inte på nästa skärm genom att flytta skjutreglaget till OFF-läge.

5. Stäng av Stör inte vid körning

Om du körde nyligen är det troligt att du kanske har aktiverat läget “Stör ej när du kör” på din iPhone.

Om "Stör inte när du kör" har aktiverats på din iPhone ser du en fråga när du trycker på Hem-knappen.

Tryck helt enkelt på Hem-knappen på din iPhone och tryck på Jag kör inte när du ser prompten visas på skärmen på din iPhone.

6. Få inte aviseringar från en specifik app

I detta fall fungerar aviseringar på din iPhone, men du kan inte ta emot aviseringar från en viss app.

För att åtgärda problemet öppnar du Inställningar och trycker på Meddelanden.

På nästa skärm trycker du på appen från vilken du inte får aviseringar.

På nästa skärm, se till att alternativet Tillåt meddelanden är aktiverat (grönt)

7. Återställ alla inställningar

Detta bör vara det sista alternativet på din lista och du bör gå vidare med det här alternativet, först efter att alla andra metoder för att fixa meddelandeproblemet på din iPhone har misslyckats.

Den här metoden raderar WiFi-lösenordet och alla andra inställningar på din iPhone. Kontrollera därför att du anger ditt WiFi-nätverksnamn och lösenord innan du fortsätter med den här metoden

För att återställa alla inställningar på din iPhone, klicka på Inställningar> Allmänt> Återställ

På nästa skärm klickar du på alternativet Återställ alla inställningar.

När du uppmanas anger du din iPhone-lösenord för att bekräfta att du vill återställa alla inställningar på din iPhone.