Hur du lösenordsskyddar anteckningar på iPhone eller iPad

Med Notes-appen på iPhone kan du lösenordsskydda anteckningar som innehåller personlig eller konfidentiell information. Nedan hittar du stegen för att lösenordsskydda anteckningar på iPhone eller iPad.

Lösenordsskydda anteckningar på iPhone

När du försöker lösenordsskydda anteckningar på iPhone för första gången uppmanas du att skapa ett lösenord för att skydda anteckningar på din enhet.

När ett lösenord har skapats kan du när som helst låsa och låsa upp anteckningar genom att knacka på Låsikonen längst upp till höger på skärmen.

Notes-appen använder ett enda lösenord för att skydda alla anteckningar på din enhet. Därför är det viktigt att du kommer ihåg lösenordet för att låsa och låsa upp anteckningar på din enhet.

Förutom lösenordsskydd kan Notes-appen aktivera alternativet för att låsa och låsa upp med Touch ID.

Det rekommenderas att aktivera Touch ID-alternativet för att låsa anteckningar eftersom det låter dig öppna skyddade anteckningar, även om du har glömt lösenordet.

1. Lösenordsskydda anteckningar på iPhone och iPad

Följ stegen nedan för att lösenordsskydda anteckningar på iPhone eller iPad. Som nämnts ovan kommer du att uppmanas att ställa in ett lösenord när du försöker skydda en anteckning för första gången.

1. Öppna Notes-appen på din iPhone eller iPad.

2. Skapa en ny anteckning eller öppna alla befintliga anteckningar som du vill lösenordsskydda.

3. När anteckningen är öppen klickar du på ikonen Dela längst upp till höger på skärmen.

4. Bläddra nedåt på Dela-menyn och tryck på alternativet Lås anteckning.

5. Skriv in ett lösenord som du vill använda för att skydda Notes på nästa popup-fönster, verifiera lösenordet och tryck på Klar.

Obs! Du kan aktivera Touch ID-alternativet genom att flytta reglaget bredvid Use Touch ID till ON.

6. Du kommer att se ett popup-meddelande, klicka på OK.

7. Klicka sedan på ikonen Öppna lås längst upp till höger på skärmen.

8. När du klickar på ikonen Öppna lås ser du bekräftelsemeddelandet "Den här anteckningen är låst".

Anteckningen är nu låst och du blir ombedd att ange lösenord när du eller någon annan försöker öppna den här anteckningen på din iPhone.

2. Visa eller öppna lösenordsskyddad anteckning på iPhone

Följ stegen nedan för att visa eller öppna lösenordsskyddad Obs på iPhone.

1. Öppna Notes-appen på din iPhone.

2. Öppna Notes-mappen under “iCloud” eller “On My iPhone” beroende på var den lösenordsskyddade anteckningen finns.

3. På Notes-skärmen klickar du på den låsta anteckningen som du vill öppna.

4. På nästa skärm trycker du på alternativet Visa anteckning.

5. Klicka sedan på Ange lösenord> skriv lösenordet för att låsa upp anteckningen och tryck på OK för att se den låsta anteckningen.

När du är klar med att visa eller redigera anteckningen kan du låsa den igen genom att knacka på Låsikonen, som finns längst upp till höger på skärmen.

3. Ta bort lösenordet från den skyddade anteckningen på iPhone

Vid någon tidpunkt kan du välja att inte skydda en viss anmärkning. Detta kan uppnås genom att ta bort lösenordet från den skyddade anteckningen på din iPhone.

1. Öppna Notes-appen> tryck på den skyddade anteckningen som du vill ta bort lösenordet från.

2. På nästa skärm trycker du på alternativet Visa anteckning.

3. Klicka sedan på Ange lösenord> skriv anteckningslösenordet och tryck på OK.

4. När den låsta anteckningen är öppen klickar du på ikonen Dela längst upp till höger på skärmen.

5. Bläddra nedåt på Dela-menyn och tryck på alternativet Ta bort lås.

Lösenordet kommer att tas bort från denna speciella anteckning på din iPhone. Från och med nu kommer du att kunna komma åt denna anteckning utan att ange lösenordet.

Alla andra anteckningar som var lösenordsskyddade kommer att förbli skyddade och du måste ange lösenordet för att få åtkomst till dem.

4. Ändra Notes-lösenord på iPhone

Om du vill kan du ändra anteckningslösenordet på iPhone genom att följa stegen nedan.

1. Öppna Inställningar på din iPhone, bläddra ner och knacka på Anteckningar.

2. Klicka sedan på Lösenord> På min iPhone eller iCloud-alternativet under avsnittet "Konto" (beroende på var den låsta anteckningen finns).

3. Klicka på alternativet Ändra lösenord på nästa skärm.

4. Ange det gamla lösenordet, det nya lösenordet, verifiera det nya lösenordet på popup-fönstret och tryck på Klar.

Obs: Det nya lösenordet kommer att gälla alla framtida anteckningar och även för de anteckningar som var lösenordsskyddade med det gamla lösenordet.

5. Återställ lösenord för anteckningar på iPhone

Om du glömmer Notes-lösenordet kan du helt enkelt återställa Notes-lösenordet på iPhone genom att följa stegen nedan.

1. Gå till Inställningar> Anteckningar> Lösenord> tryck på På min iPhone eller iCloud under avsnittet "Konton" (beroende på var den låsta anteckningen finns).

2. På nästa skärm klickar du på alternativet Återställ lösenord.

3. Ange ditt lösenord för låsskärm (för anteckningar på iPhone) eller Apple ID-lösenord (för anteckningar på iCloud) och tryck på OK.

Från och med nu kommer nya anteckningar inte längre att vara lösenordsskyddade på din iPhone.

Men anteckningar som redan var lösenordsskyddade kommer fortfarande att vara låsta, du kan inte öppna dem utan att ange lösenord.

Vad du behöver veta om lösenordsskyddade anteckningar på iPhone

Här är några viktiga punkter som du behöver veta om lösenordsskyddade anteckningar på iPhone.

1. Den första raden i en skyddad anteckning kommer att synas tydligt i appen Listvy of Notes. Se därför till att det inte finns någon känslig information på den första raden i en lösenordsskyddad anteckning.

2. Lösenordsskydd av anteckningar skyddar dem inte från att raderas. Lösenordsskyddade anteckningar kan enkelt raderas på iPhone utan att behöva ange lösenordet.

3. Ett enda lösenord används för att skydda alla anteckningar på iPhone. Du kan inte ställa in olika lösenord för olika anteckningar.

4. Om du låser upp en enda anteckning på iPhone låses alla anteckningar på din enhet upp.

Lyckligtvis låses lösenordsskyddade anteckningar automatiskt när du låser enheten eller råkar stänga Notes-appen.

5. Om du glömmer lösenordet för att låsa upp anteckningar visas inte lösenordstipningen förrän du gör tre felaktiga försök att låsa upp det skyddade anteckningen.

6. När du ändrar Notes-lösenord kommer det nya lösenordet att gälla för alla anteckningar på din enhet.

7. Även om det är lätt att återställa Notes-applösenordet har det ingen inverkan på anteckningarna som redan är lösenordsskyddade. Du kan inte komma åt tidigare låsta anteckningar utan att ange lösenord.