Hur man tar bort foton permanent från iPhone och iPad

Även om du tar bort foton från iPhone så fortsätter de att ligga kvar på din enhet och tar lagringsutrymme. Nedan följer stegen för att permanent ta bort foton från iPhone och iPad.

Radera foton permanent från iPhone och iPad

När du tar bort foton på iPhone markeras fotona bara för radering och flyttas till mappen 'Nyligen raderad' på din enhet.

De raderade fotona fortsätter att ta upp lagringsutrymme på din enhet och förblir i nyligen raderad mapp i 30 dagar, varefter de raderas permanent.

Om du försöker frigöra lagringsutrymme på iPhone måste du därför se till att raderade foton också tas bort från nyligen raderade mapp på din enhet.

Steg för att permanent ta bort foton från iPhone

För att permanent ta bort foton från iPhone måste du först ta bort dem i Photos-appen och sedan ta bort dem igen i nyligen raderad mapp.

1. Öppna Photos-appen på din iPhone.

2. Klicka på fliken Album i nedre menyn och tryck sedan på Recents Album.

3. På skärmen Recents klickar du på Välj-alternativet längst upp till höger.

4. Välj Foton som du vill ta bort och tryck på ikonen Papperskorg.

Som nämnts ovan har de borttagna fotona i detta skede bara flyttats till nyligen raderad mapp och ännu inte tagits bort från din enhet.

Om du vill ta bort bilder från iPhone permanent måste du ta bort dem från mappen som nyligen har raderats.

1. Öppna Photos-appen och knacka på fliken Album i nedre menyn.

2. Bläddra ner till avsnittet "Övriga album" på skärmen Album och tryck på mappen Nyligen raderad.

3. I nyligen raderad mapp klickar du på alternativet Välj, som finns längst upp till höger.

Obs! Numret på Foton anger antalet dagar upp till vilka de raderade fotona kommer att förbli på din enhet och kan återställas.

4. När du trycker på Välj, ser du alternativen 'Återställ alla' och 'Radera alla' i nedre menyn. För att radera foton permanent klickar du på alternativet Ta bort alla.

5. Klicka på alternativet Radera för att bekräfta på popup-fönstret.

Detta kommer att ta bort foton permanent från iPhone och de kommer inte längre att vara tillgängliga på din enhet.

Obs: Du kan också ta bort valda foton genom att knacka på Foton som du vill ta bort och välja alternativet Radera i nedre menyn.