Hur man förhindrar att aktieappar tas bort på iPhone

I den här artikeln tillhandahåller vi stegen för att förhindra att aktieappar tas bort på iPhone. Du kanske vill vidta denna försiktighetsåtgärd för att förhindra att dina favoritaktieappar av misstag raderas.

Förhindra att appappar tas bort på iPhone

Till skillnad från tidigare tillåter Apple nu sina enhetsanvändare att radera många av de aktieappar från iPhone eller iPad.

Även om detta är användbart för att bli av med lagerappar som du osannolikt kommer att använda, ger det också upphov till möjligheten att dina favoritaktieappar raderas av misstag.

Exempelvis är lagerappar som kontakter, FaceTime, kalender, påminnelser och kartor några av de appar som de flesta användare anser vara viktiga och du kanske inte vill att någon av dessa appar tas bort på din iPhone.

Därför är det bra att vidta åtgärder för att förhindra att aktieappar tas bort på din iPhone.

Steg för att förhindra att aktieappar tas bort på iPhone

Följ stegen nedan ovan för att förhindra att lagerappar tas bort på iPhone.

1. Öppna Inställningar på din iPhone eller iPad

2. Klicka på skärmtid på skärmen Inställningar.

3. På skärmen Skärmtid klickar du på Begränsningar för innehåll och integritet.

4. På nästa skärm, se till att alternativet för innehåll och integritetsbegränsningar är aktiverat och tryck på iTunes & App Store Inköp.

5. Klicka på Ta bort appar på skärmen iTunes & App Store Inköp.

6. På nästa skärm trycker du på alternativet Tillåt inte för att förhindra att alla appar tas bort på din iPhone.

Efter den här inställningen inaktiveras borttagningen av både Stock-appar och appar som laddats ner från App Store på din iPhone.

Vilka aktie-appar som kan tas bort på iPhone eller iPad

Här är en lista över Apple-appar som kan tas bort på din iPhone eller iPad. För bekvämlighets skull har vi försökt att gruppera dessa aktie-appar i följande grupper.

  1. Väsentliga lagerappar: Mail, kontakter, kalender, påminnelser, kartor, anteckningar, FaceTime, iTunes, väder, kalkylator, anteckningar, aktivitet
  2. Informativa lagerappar: iBooks, nyheter, podcasts, lager, tips
  3. Underhållningsappar: musik, TV, Hitta mina vänner
  4. Andra lagerappar: filer, titta på app, kompass, röstmemo, hitta mina vänner, fotobås, röstmemo.

Vad händer när du tar bort aktie-appar på iPhone

Även om det är vettigt att ta bort aktieappar som du normalt inte använder, är det verkligen viktigt att vara medveten om vad som händer när du tar bort vissa aktieappar på iPhone eller iPad.

1. Att radera appen "Musik" förhindrar att du spelar musik i din bil med Apple eller tredje parts appar. Genom att radera appar som Podcast, iBooks och Maps blir dessa appar inte tillgängliga med CarPlay.

2. Om din iPhone är ihopkopplad med Apple Watch, raderar du en aktie-app på iPhone också appen från Apple Watch.

3. Att radera "Weather" eller "Stocks" -appar på iPhone eller iPad innebär att du inte kan få väder- och lageruppdateringar i meddelandecentret eller som blickar på din Apple Watch.

4. Om appen "Kontakter" raderas förblir kontaktinformationen i telefonappen.

5. Även om FaceTime-appen raderas, kan du fortfarande ringa och ta emot FaceTime-samtal i Kontakter och Telefon-appen.

6. När du tar bort appen "Watch" från en iPhone i par med en Apple Watch kommer du att se en varning som ber dig att koppla ur klockan innan du tar bort appen.