Hur man tar bort duplicerade kontakter på iPhone

Det kan vara ganska irriterande och också svårt att hitta kontakter på din iPhone, om din kontaktlista är full av flera dubbla kontakter. Lyckligtvis är det enkelt att ta bort dubbla kontakter på iPhone och du hittar nedanstående steg för att ta bort duplicerade kontakter på din iPhone.

Duplicera kontakter på iPhone

Den främsta orsaken till dubbla kontakter på iPhone beror på att appar som Facebook, Gmail och Outlook synkroniserar eller importerar samma kontakter om och om igen.

Om till exempel dina Gmail- eller Outlook-kontakter finns på Facebook kommer din kontaktlista att sluta med en duplikatuppsättning av kontakter, en från Gmail / Outlook och en duplikatsats som importeras från Facebook.

Om du bara har några få kontakter kan du manuellt skanna igenom din korta lista med kontakter och ta bort duplicerade kontakter.

Att ta bort duplicerade kontakter från en lång lista med kontakter kan emellertid vara besvärligt och en tidskrävande affär och du måste använda appar som "Enklare kontakter" för att hitta och ta bort duplicerade kontakter från din iPhone.

Ta bort dubbla kontakter på iPhone manuellt

Som nämnts ovan är det lättare att ta bort duplicerade kontakter manuellt, om du bara har några få duplikatkontakter och en kort kontaktlista att gå igenom.

1. Öppna Kontakter-appen på din iPhone

2. Bläddra igenom din lista över kontakter tills du hittar en dubblett kontakt.

3. Klicka på duplikatkontakten

4. Klicka på Redigera längst upp till höger på skärmen

5. Bläddra nu ner till sidan och tryck på Ta bort kontakt

6. Klicka på Ta bort kontakt från popup-fönstret för att ta bort duplikatkontakten från din iPhone

Ta bort duplicerade kontakter med appen Enklare kontakter

Om du har en lång lista med kontakter kan du använda appar som enklare kontakter för att ta bort duplicerade kontakter på din iPhone.

1. Öppna App Store på din iPhone och sök efter enklare kontakter

2. Ladda ner appen Enklare kontakter till din iPhone

3. När enklare kontakter har laddats ner öppnar du appen på din iPhone

4. Börja konfigurera appen Enklare kontakter genom att följa instruktionerna på skärmen tills du kommer till skärmen Duplicera kontakter (se bild i steg # 5 nedan)

Obs! När du ställer in appen kommer du att behöva ge enklare kontakter behörighet att få åtkomst till dina kontakter på iPhone.

5. När du når skärmen Duplicera kontakter visar appen antalet Duplicera kontakter den har hittat på din iPhone (se bild nedan)

6. Klicka på Visa duplikatknappen för att ta bort dessa dubbla kontakter från din iPhone (se bild ovan)

7. Klicka på Merge för att ta bort dubbla kontakter på din iPhone på nästa skärm

8. Därefter uppmanas du att registrera dig till appen Enklare kontakter med din e-postadress, Facebook eller Google-ID.

9. När du har registrerat dig kommer du att se en popup, klicka på Slå samman för att starta processen för att slå samman dina kontakter.

10. När processen med sammanslagning är klar klickar du på Klar på skärmen Sammanföra färdig.

När du går tillbaka till Kontakter-appen kommer du att märka att dubbla kontakter har tagits bort.

Slå samman mer än 10 kontakter

I sin gratisversion är appen Enklare kontakter begränsad till 10 sammanslagningar. Ett sätt att kringgå denna begränsning är att ta bort appen Enklare kontakter och installera den igen på din iPhone.

När appen ber dig att registrera dig kan du använda ett annat konto (E-post, Facebook osv.) För att få ytterligare 10 fusioner.

Alternativt kan du använda andra appar som Smart Merge eller Cleaner Pro för att ta bort duplicerade kontakter på din iPhone.