Hur man ställer in tidsbegränsning för appar på iPhone eller iPad

Med appgränsfunktionen på iPhone kan du ställa in tidsbegränsning till vilka specifika appar som kan användas på din iPhone eller iPad. Nedan följer stegen för att ställa in tidsbegränsning för appar på iPhone.

Ställ in tidsbegränsning för appar på iPhone eller iPad

Om du är orolig för hur mycket tid du spenderar på sociala medier eller underhållningsappar kan du ställa in en rimlig tidsgräns för sociala medier och underhållningsprogram på din iPhone.

Detta kan göras med hjälp av appgränsfunktionen i iOS, vilket gör det riktigt enkelt att ställa in tidsbegränsning för sociala medier, underhållning och andra appar på din iPhone.

När du når den inställda tidsgränsen för sociala medier och underhållningsappar kommer din iPhone automatiskt att blockera dig från att komma åt dessa appar.

Du kommer dock inte att vara helt låst ur appar på din iPhone. Om det blir nödvändigt kan du begära extra tid för alla låsta appar på din iPhone genom att ange din skärmtidskod.

Du kan också förhindra att dina viktigaste eller vanligaste appar låses genom att flytta dem till kategorin "Alltid tillåt".

Ställ in tidsbegränsning för appar för sociala medier på iPhone

Följ stegen nedan för att ställa in tidsbegränsning för appar för sociala medier på din iPhone och iPad.

1. Öppna Inställningar> tryck på skärmtid.

2. På nästa skärm klickar du på Slå på skärmtid.

3. Om det är första gången du ställer in skärmtid klickar du på Fortsätt> Det här är min iPhone.

4. På nästa skärm trycker du på Använd skärmtidskod.

5 . På de följande två skärmarna anger du och bekräftar ditt fyrsiffriga lösenord för skärmtid.

Viktigt: Skriv ned denna lösenord. Om du glömmer lösenordskod för skärmtid kan du inte låsa upp appar, inaktivera eller göra ändringar av skärmtidens inställningar.

6. På nästa skärm trycker du på appgränser och ange din skärmtidskod (om du uppmanas)

7. Klicka på Lägg till gräns på skärmen för appgränser.

8. På nästa skärm väljer du Social Networking och trycker på Next.

9. Ställ slutligen tidsgränsen (timmar eller minuter) upp till vilka Social Media Apps kan användas på din iPhone. Se till att du växlar PÅ Block vid slutet av gränsen och klickar på Lägg till.

Efter det kommer sociala medie-appar som Facebook, Snapchat, Instagram och andra endast att finnas tillgängliga under en begränsad tid på din iPhone.

När du har slutfört den angivna tidsgränsen får du inte öppna några sociala medie-appar på din iPhone.

Du kan dock åsidosätta tidsgränsen för alla blockerade appar genom att försöka öppna appen och knacka på Be om mer tid och ange din skärmtidskod.

När du har angett ditt skärmtid lösenord kan du välja att använda appen i 15 minuter, 1 timme eller avblockera den under hela dagen

2. Ställ in tidsbegränsning för underhållningsprogram på iPhone

Även om YouTube har massor av informativt och utbildningsmaterial, har det också massor av underhållningsbaserade och tidsförlorade nyhetsbaserade kanaler.

Du kan ställa in tidsgränser för YouTube och andra underhållningsbaserade appar på din iPhone genom att gå till Inställningar> Skärmtid> Appgränser> Lägg till gräns> Välj underhållning och tryck på Nästa.

På nästa skärm kommer du att kunna ställa in tidsbegränsning för underhållningsprogram på din iPhone.

Förhindra att specifika appar låses på iPhone

Om någon av dina nödvändiga appar låses av funktionen Apps Lock på iPhone kan du förhindra att sådana appar låses på din iPhone genom att flytta dem till avsnittet "Alltid tillåt".

Om till exempel tidsgränsen för sociala medieappar slutar blockera WhatsApp, kan du följa stegen nedan för att förhindra att WhatsApp blockeras på din iPhone.

1. Öppna Inställningar> Skärmtid> Alltid tillåtet.

2. Ange din skärmtidskod.

3. Bläddra nedåt på nästa skärm och knacka på Plus-ikonen bredvid WhatsApp.

Det här lägger till WhatsApp i avsnittet "Alltid tillåtet" och tidsgränsen för appar för sociala medier gäller inte längre för WhatsApp.