Hur man ansluter en extern mikrofon till en Sony-videokamera

Om ljuduppspelningen på din Sony-videokamera låter tunt, platt eller bara inte är tillräckligt högt, måste du investera i en extern mikrofon för att öka ljudkvaliteten i dina videor och ge dig kontroll över mikrofonens placering. Även om de flesta Sony-videokameror på konsumentnivå inte har ett ljuduttag som kan acceptera en extern mikrofon, kan modeller på pro-nivå rymma en. När du ansluter din mikrofon kommer ljudets djup och rikedom att förbättras avsevärt.

Steg 1

Leta upp mikrofonens monteringspanel på videokamerans ovansida nära den inbyggda mikrofonenheten.

Steg 2

Lossa skruvarna som håller panelen på plats över mikrofonskonfästet. Ta bort skruvarna och lägg dem åt sidan på en säker plats.

Steg 3

Lyft av panelen för att exponera mikrofonfästet. Placera panelen tillsammans med skruvarna. Skjut in mikrofonens skoplatta i fästet tills den sitter ordentligt. Mikrofonen känns inte lös eller skakar när den sitter ordentligt.

Steg 4

Öppna jackpanelen nära baksidan av kameran. Du bör se flera ingångshål, alla för olika ljudtillbehör.

Steg 5

Anslut mikrofonens anslutningskabel till det externa ingångshålet för mikrofonen. En ikon för en mikrofon visas bredvid lämpligt hål.

Slå på mikrofonens strömbrytare och den är redo att börja spela in ljud.