Hur man säkerhetskopierar filer till ett USB-minne

Ett USB-minne är tillräckligt litet för att passa i din hand, men ändå tillräckligt stort för att lagra upp till 1 GB datadata. Det gör transport av filer från din hemdator till en annan dator till en bekväm process. Du kan också använda ett USB-minne för att säkerhetskopiera filer på din dator för att undvika att förlora dem i händelse av en hårddiskkrasch.

Sätt i ditt USB-minne i en USB-port på din PC eller laptop.

Klicka på knappen "Start" på skrivbordet och klicka på "Dator". Dubbelklicka på USB-minnet för att öppna ett fönster för att visa dess innehåll.

Klicka på "Start" och "Dator" igen för att öppna ett annat fönster. Flytta båda datorfönstren efter behov så att de inte överlappar varandra.

Klicka och håll vänster musknapp över en fil som du vill säkerhetskopiera. Dra det till flash-enhetens fönster och släpp musknappen. Din dator kopierar filen över.

Upprepa steg 4 för varje fil du vill säkerhetskopiera. Stäng båda fönstren och ta bort USB-minnet när du är klar.

Tips

Se till att ditt USB-minne är tillräckligt stort för att rymma det du vill spara. Om du bara vill spara vissa filer från hårddisken till flashenheten, gå till mappen som innehåller filerna du vill spara, högerklicka på mappen och visa "Egenskaper". Detta kommer att berätta hur storleken på innehållet i din mapp är.