Så här installerar du Windows XP från en DOS-fråga

Installera Windows XP på en ny hårddisk eller till en befintlig enhet från MS-DOS är enkelt och kräver lite användarinmatning. Inte alla datorer är kompatibla med XP, så använd checklistan som medföljer den här artikeln för att vara säker på att din är innan du installerar den. Fäst pekdon, skrivare, skannrar och annan kringutrustning som du normalt använder till din dator innan du börjar installera Windows XP.

Kontrollera din BIOS för att vara säker på att din dator startar från en CD. Gå in i BIOS-inställningen genom att trycka på "Radera" eller "F12" -tangenten, eller enligt anvisningarna till startskärmen, omedelbart efter start. Ställ in den första startenheten på "CDROM" eller "DVDROM" istället för "hårddisk" om den inte redan finns.

Så här installerar du Windows XP från en DOS-fråga

Sätt i Windows XP-installations-CD: n i din CD- eller DVD-enhet och starta om datorn. När du blir ombedd väljer du att starta från MS-DOS-kommandotolken med CD-stöd. MS-DOS-kommandotolken visas om ett ögonblick.

Starta SMARTDRIVE genom att skriva "SMARTDRV" vid DOS-prompten och trycka på enter. Du behöver inte köra SMARTDRIVE, men det går mycket snabbare att kopiera filerna om du gör det. Datorn visar DOS-prompten igen.

Ange "CD I386" vid DOS-prompten för att byta till katalogen där installationsprogrammet startar.

Ange "WINNT" vid uppmaningen för att starta installationen av Windows XP. Installationsprogrammet kopierar filer till din dator och visar sedan ett meddelande som begär omstart.

Tryck på "Enter" för att starta om. Installationsprogrammet startar igen och kontrollerar att hårddiskformatet är kompatibelt med Windows XP. Om inte, kommer det att leda dig genom partitionering och formatering av enheten och sedan be dig att starta om igen.

Tryck på "Enter" för att starta om. Datorn startas om i Windows XP-läge och startar automatiskt installationsguiden för Windows för att upptäcka din maskinvara och slutföra installationen.

Objekt du behöver

  • Windows XP CD

  • Dator med Pentium 233 MHz eller snabbare processor

  • Minst 64 MB RAM-minne

  • Minst 1,5 GB hårddiskutrymme

  • CD-ROM eller DVD-ROM-enhet

  • Grafikkort och bildskärm med Super VGA-upplösning