Hur fånga all trafik på SonicWALL

Med SonicWALL Packet Monitor-funktionen kan du fånga och undersöka nätverkstrafik när den passerar din brandvägg. När den är aktiverad loggar Packet Monitor detaljerna för paketen när de passerar genom enheten och registrerar data som paketets ursprung, destination och portnummer. Detta kan i sin tur hjälpa dig att få information om förhållandena i ditt nätverk och identifiera potentiella hot. Packet Monitor använder filter för att definiera vilka typer av paket som ska fångas. Du kan dock kringgå dessa filter och fånga alla paket med menyalternativet "Övervaka alla".

Steg 1

Öppna ett webbläsarfönster och skriv din SonicWALL-enhets meny IP-adress i adressfältet. Öppna menyn och ange ditt användarnamn och lösenord när du blir ombedd att klicka på “OK” för att logga in på enheten.

Steg 2

Klicka på "Dashboard" och välj sedan menyalternativet "Packet Monitor" för att öppna konfigurationsskärmen för Packet monitor.

Steg 3

Klicka på "Övervaka allt" -knappen och klicka sedan på "OK" i den resulterande popup-rutan. Detta tar bort alla förkonfigurerade inställningar för infångningsfilter och konfigurerar Packet Monitor för att fånga alla paket.

Klicka på "Start Capture" -knappen för att börja fånga trafik.