Hur man skriver ut små kuvert med Microsoft Word

Microsoft Word har ett alternativ för kopplingssamling som låter dig skriva ut adresser på kuvert. Mail Merge kommer förprogrammerad med många av de vanligaste kuvertstorlekarna med den minsta storleken är 3-5 / 8 x 6-1 / 2 tum. Ibland kan du dock behöva skriva ut mindre kuvert, till exempel när du skickar ut inbjudningar eller tackkort. För att skriva ut mindre kuvert måste du skapa en anpassad storlek i Word's Mail Merge innan du kan skriva ut kuverten.

Öppna Microsoft Word. Välj "Mailings" vid den tidpunkten och välj sedan "Start Mail Merge" från de nyligen visade alternativen nedan.

Hur man skriver ut små kuvert med Microsoft Word

Klicka på "Kuvert".

Hur man skriver ut små kuvert med Microsoft Word

Välj "Anpassad" under "Utskriftsalternativ" och ange eller välj kuvertets bredd och höjd och klicka på "OK". På föregående sida kan du ange din returadress och mottagarens adress.

Om du har en massa kuvert som du vill skriva ut din returadress och mottagarnas adresser på kan du göra det med hjälp av Microsoft Words Mail & Merge-funktion.

På föregående sida kan du ange den returadressinformation du vill använda. Tryck på "OK". Det kommer då att visas på mallen i det övre vänstra hörnet.

Skriv ut kuvert, Microsoft word, Mail merge

Klicka på "Nästa: Välj mottagare." Välj en lista som du redan har skapat, mottagare från dina Outlook-kontakter eller skapa en ny mottagarlista. Klicka på “OK” när du är klar med att välja dina mottagare. På samma sida som du angav din returadressinformation kan du välja typsnitt och formateringsalternativ för kuvertets adressdelar.

Hur man skriver ut små kuvert med Microsoft Word

När du har angett din mottagare och valt din mottagaradresslista visas mallen ungefär så här:

Hur man skriver ut små kuvert med Microsoft Word

Sätt i kuverten i skrivarens matning med framsidan uppåt, med det område där returadressen kommer att skrivas ut nedåt i skrivaren. Om du har problem med att placera kuverten klickar du på "Kuvert" i avsnittet "Skapa" och väljer "Utskriftsalternativ". Du hittar en bild som visar hur kuvertet ska placeras när det sätts in i skrivaren. Justera skrivarens matarstänger så att kuverten ligger plant och sitter ordentligt i matningen.

Klicka på "Finish & Merge" för att börja skriva ut. Välj "Skriv ut dokument". Välj "Alla" och klicka på "OK". Klicka på “OK” för att börja skriva ut dina kuvert.

Om du har en massa kuvert som du vill skriva ut din returadress och mottagarnas adresser på kan du göra det med hjälp av Microsoft Words Mail & Merge-funktion.