Vad är SSL-kryptering (256 bitar)?

Regelbunden kryptering krypterar helt enkelt en fil eller ett meddelande och skickar det till en annan person som dekrypterar meddelandet med någon slags dekrypteringsnyckel. Secure Sockets Layer (SSL) -kryptering upprätthåller krypterade kommunikationskanaler mellan datorer för att underlätta överföringen av säkra data. Detta gör transaktioner som nätbank en möjlighet. För sådan kommunikation förväntar sig folk vanligtvis stark kryptering, och 256-bitars krypteringsstandarder erbjuder just det.

Avancerad krypterings standard

Eftersom digital kommunikation har blivit så allestädes närvarande inom den federala regeringen har National Institute of Standards and Technology utvecklat Advanced Encryption Standard för att skydda information. Denna specifikation dikterar en komplex krypteringsalgoritm som kan använda krypteringsnycklar med olika längder på 128-bitars, 192-bitars eller 256-bitars. Även om denna process är ganska komplex matematiskt, försöker AES-standarden att presentera en krypteringsmetod där meddelandet inte kan dechiffreras från sin krypterade form, och att chiffreringsnycklar är omöjliga att gissa med hjälp av beräkningsmetoder.

256-bitars kryptering

Flexibiliteten hos en krypteringsmetod är direkt bunden till dess krypteringsnyckel. Ju svårare en nyckel är att gissa, desto mindre sannolikt att en tredje part kan räkna ut den och använda den på ett krypterat meddelande. Det tar till exempel ungefär några miljarder år att bryta en 128-bitars krypteringsnyckel genom brute-force (gissning) tekniker, vilket gör till och med 128-bitars nycklar extremt säkra. En 256-bitars krypteringsnyckel skulle vara nästan omöjlig att gissa eller dechiffrera.

Skydd för säkra socklar

Secure Sockets Layer representerar en typ av kryptering baserad på datatunnel, där två datorer initierar en krypterad kommunikationskanal genom förhandlingar om krypteringsmetoder. När du ansluter till en server via SSL begär din webbläsare först ett autentiseringscertifikat. När certifikatet har verifierats förhandlar båda datorerna om en krypteringsmetod och sedan skickar din webbläsare en krypterings- / dekrypteringsnyckel till servern. Nu kommer all kommunikation under sessionen att krypteras med den överenskomna tekniken.

256-bitars SSL

En SSL-anslutning med en 256-bitars krypteringsnyckel för kryptering och dekryptering är 256-bitars SSL. Denna krypteringsnivå är mycket säker och används oftast för kommunikation med banker och kreditföretag för att upprätthålla kundernas integritet och säkerhet. 256-bitars SSL kräver dock lite mer beräkning för både klientens och serverdatorns räkning, vilket innebär att anslutningarna är långsammare. Annan SSL-kommunikation som inte hanterar så känsligt material som bankinformation kan använda 128-bitars kryptering lika effektivt.