Hur du avaktiverar Google Plus-aviseringar på iPhone och Android

Så här inaktiverar du Google Plus-aviseringar på iPhone och Android-telefon, om du tycker att de är irriterande eller om du inte är särskilt intresserad av att få Google Plus-aviseringar på din iPhone eller Android-telefon.

Inaktivera Google Plus-aviseringar på Android-telefon

När du installerar Google Plus-app för första gången uppmanas den att aktivera aviseringar på din iPhone eller Android-telefon. Om du trycker på alternativet "Ja" börjar du få aviseringar när någon typ av aktivitet inträffar på ditt Google Plus-konto.

Att få Google Plus-aviseringar flera gånger på din telefon kan vara riktigt irriterande, särskilt om du följer många människor och samhällen på Google Plus.

Vid en sådan punkt kan du antingen inaktivera Google Plus-aviseringar helt på din telefon eller endast aktivera specifika typer av Google Plus-aviseringar på din iPhone eller Android-telefon.

Du kan till exempel ställa in Google Plus så att du bara meddelar dig när någon följer dig på Google Plus eller Kommentarer på din Google Plus-post, medan du inaktiverar alla andra typer av aviseringar.

På så sätt får du färre Google Plus-aviseringar som stör dig, samtidigt som du fortfarande är väl informerad om vad som händer på ditt Google Plus-konto.

Begränsa eller inaktivera Google Plus-aviseringar på Android-telefon

Följ stegen nedan för att antingen inaktivera Google Plus-aviseringar helt på din Android-telefon eller begränsa antalet Google Plus-aviseringar på din Android-telefon genom att endast aktivera specifika typer av aviseringar.

1. Starta Google Plus-appen på din Android-telefon eller surfplatta.

2. Klicka sedan på den 3-radiga menyikonen som finns längst upp till vänster på skärmen.

3. På menyn som visas klickar du på alternativet Inställningar.

4. Klicka på ditt Google+ konto på inställningsskärmen (se bild nedan).

5. På nästa skärm trycker du på Meddelanden.

6. På meddelandeskärmen kan du inaktivera alla typer av Google Plus-aviseringar på din Android-telefon genom att flytta väljaren bredvid Meddelanden till OFF-position (se bild nedan).

Istället för att stänga av alla Google Plus-aviseringar på din Android-telefon kan du gå till alternativet att aktivera eller inaktivera specifika typer av Google Plus-aviseringar på din Android-telefon.

För att göra detta måste du gå igenom hela meddelandeskärmen och endast aktivera den typ av meddelanden som du är intresserad av samtidigt som du inaktiverar alla andra typer av aviseringar som du föredrar att inte få på din Android-telefon. (Se bild nedan)

Begränsa eller inaktivera Google Plus-aviseringar på iPhone

Följ stegen nedan för att antingen inaktivera Google Plus-aviseringar helt på din iPhone eller begränsa antalet Google Plus-aviseringar genom att endast tillåta specifika typer av Google Plus-aviseringar på din iPhone.

1. Öppna Google Plus-appen på din iPhone.

2. Klicka sedan på menyikonen med 3 fält som finns längst upp till vänster på skärmen.

3. På menyn som visas klickar du på alternativet Inställningar.

4. Klicka på Meddelanden på inställningsskärmen.

5. På nästa skärm kan du inaktivera alla Google Plus-aviseringar via e-post och telefon genom att flytta väljaren till OFF-läge (se bild nedan).

Istället för att stänga av alla Google Plus-aviseringar kan du gå till alternativet att aktivera eller inaktivera specifika typer av Google Plus-aviseringar på din iPhone.

För att göra detta måste du trycka på varje typ av meddelanden som visas på skärmen Google Plus Notifications. Detta kommer att utöka alternativet och låta dig aktivera eller inaktivera specifika typer av meddelanden som listas under vart och ett av dessa alternativ (se bild nedan)