Hur du återställer dina PlayStation Store-nedladdningar

PlayStation Store erbjuder spel och videor som användare kan ladda ner till PS3-hårddisken. Allt innehåll du köper och laddar ner med ditt PlayStation Network-konto lagras av systemet för framtida referens. Om du raderade en nedladdning från PS3-hårddisken kan du återställa den till hårddisken utan att behöva köpa den igen. En lista över nedladdat innehåll är tillgänglig från PS3-menyn.

Steg 1

Klicka på "PlayStation Network" på PS3-menyn och klicka sedan på "Logga in". När du har loggat in visas "Account Management" på menyn.

Steg 2

Klicka på "Account Management" och sedan "Transaction Management".

Steg 3

Klicka på "Hämta lista" för att visa en lista över alla objekt som du tidigare hämtat.

Klicka på ett objekt i listan för att ladda ner det igen. Du kan ladda ner så många av objekten som du vill.