Det går inte att radera appar på iPhone eller iPad

Att inte kunna ta bort appar på iPhone eller iPad är ett ganska vanligt problem som rapporteras av användare. Nedan följer stegen för att lösa problemet.

Det går inte att radera appar på iPhone

Problemet med att inte kunna ta bort appar på iPhone eller iPad kan uppstå på alla iPhone eller iPad och är vanligare i 3D-Touch-aktiverade enheter.

I de flesta fall visas inte "X" -knappen som tillåter radering av apparna när användare trycker och håller ner skärmen.

I vissa andra fall har användare rapporterat att se duplicerade appikoner, varav en kan raderas som vanligt medan den andra appikonen inte kunde raderas.

1. Klicka försiktigt på skärmen

På 3D-Touch-aktiverade modeller av iPhone (iPhone 6S och högre) aktiveras 3D Touch-menyn genom att trycka på och hålla ned appikonen istället för att föra upp "X" -knappen bredvid Apps.

En enkel lösning på det här problemet är att försiktigt trycka på och hålla nere app-ikonen i cirka 2 till 3 sekunder. "X" -ikonen visas sedan bredvid appen, så att du kan ta bort appen.

När du är klar med att radera appen, tryck på Hem-knappen för att återgå till den normala hemskärmen.

2. Starta om din iPhone

Nästa lösning som kan hjälpa till med frågan om ”X” -ikonen som inte visas för alla appar eller en viss app som du vill ta bort är att starta om din iPhone.

1. Tryck och håll in strömbrytaren (Sleep / Wake) tills du ser alternativet Slide to Power OFF på skärmen på din iPhone.

2. Skjut strömikonen till höger och vänta på att iPhone släcks helt av.

3. Vänta sedan i cirka 30 sekunder och slå sedan på din iPhone genom att trycka och hålla in strömbrytaren (Sleep / Wake) -knappen.

När din iPhone startar kommer appen som du försökte ta bort att försvinna eller så borde du kunna ta bort den.

3. Inaktivera begränsningar

Om två metoder inte hjälper, är det mycket möjligt att du kan ha begränsat borttagningen av apparna på din iPhone.

Du kanske har vidtagit denna åtgärd någon gång i det förflutna för att förhindra att dina barn av misstag tar bort apparna eller för att förhindra köp i appen på din enhet.

Följ därför stegen nedan för att ta bort begränsningar för radering av appen, varefter du kommer att kunna ta bort appar på din iPhone.

1. Öppna Inställningar på din iPhone och tryck på Skärmtid.

2. På skärmen Skärmtid klickar du på Innehållsskydd och begränsningar.

3. Klicka på iTunes & App Store-köp på nästa skärm.

4. Klicka på Ta bort appar på iTunes & App Store-köp.

5. På nästa skärm aktiverar du radering av appar genom att knacka på Tillåt.

Efter detta bör du kunna radera Apps utan problem på din iPhone.

Vissa appar kan inte raderas

Om du inte är medveten, kan inte iPhone-appar och appar som är direkt inbyggda i iOS-operativsystemet av Apple raderas.

Även om du trycker och håller ner på skärmen på din iPhone visas inte "X" -knappen bredvid de Native iPhone-apparna som anteckningar, meddelanden, inställningar, Safari, kamera, foton, App Store, plånbok och Hitta min iPhone.