Hur man fixar AirDrop fungerar inte på Mac

I många fall är problemet med att AirDrop inte fungerar på Mac relaterat till brandväggsinställningar, men det kan också finnas andra skäl till det här problemet. Nedan hittar du olika metoder för att fixa AirDrop som inte fungerar på Mac.

AirDrop fungerar inte på Mac

AirDrop gör det väldigt enkelt att överföra filer, mappar, foton och videor mellan iOS- och macOS-enheter som stöds.

Men många användare stöter på olika problem när de försöker använda AirDrop för första gången på sin Mac.

Därför tillhandahåller vi nedanför ett antal sätt att lösa problemet med att AirDrop inte fungerar på Mac.

1. Kontrollera enhetens kompatibilitet

För att kunna använda AirDrop-funktionen på Mac måste din dator vara en 2012 eller senare version av Mac. Mac måste också ha OS X Yosemite eller senare version av macOS.

Den andra enheten som du försöker AirDrop måste också vara en AirDrop-kompatibel enhet.

Om du försöker AirDrop från Mac till iPhone måste din iPhone vara en iPhone 5 eller senare version av iPhone.

På samma sätt, om du försöker AirDrop från Mac till iPad eller iPod, måste din iPad vara iPad 4 eller senare och iPod måste vara femte generationen eller nyare.

2. Se till att WiFi och Bluetooth är på

AirDrop använder Bluetooth för att hitta enheter i närheten och använder WiFi-nätverk för att överföra data mellan två Apple-enheter. Se till att både Bluetooth och WiFi är PÅ.

1. Klicka på Finder-ikonen i Dock på din Mac.

2. På nästa skärm klickar du på AirDrop> och klickar sedan på Slå på WIFI och Bluetooth-knappen.

Obs: Om WiFi redan är aktiverat på din Mac ser du Slå på Bluetooth-knappen. På samma sätt, om Bluetooth är aktiverat, ser du Slå på WiFi-knappen.

3. Tillåt alla

AirDrop ger dig möjligheten att bara dela data med kontakter och även med alla.

Att välja enbart kontakter-läge kan ibland skapa problem. Följ därför stegen nedan för att dela data med alla.

1. Klicka på Finder-ikonen i Dock på din Mac.

2. Klicka sedan på AirDrop> Låt mig upptäckas av Alla och välj Alla i den lilla menyn som visas.

Se även till att alternativet Tillåt alla är aktiverat på den andra Mac-datorn som du överför data till.

Om du AirDropping till iPhone, gå till Inställningar> Allmänt> AirDrop> tryck på alternativet Alla.

4. Logga in iCloud på båda enheterna

Om du fortfarande vill använda läget Kontakter endast, se till att både den sändande och mottagande enheten är inloggad i iCloud.

E-post-ID eller telefonnummer som är kopplat till iCloud-kontot måste också finnas tillgängligt i kontaktlistan för båda enheterna.

5. Stäng AV Stör inte läget

AirDrop fungerar inte i fallet Inte Störa-läget är aktiverat. Följ därför stegen nedan för att inaktivera Stör inte läget på Mac.

1. Klicka på meddelandesymbolen längst upp till höger på skärmen och slå AV-alternativet för Stör inte läge.

2. Om du använder AirDrop för att överföra data från Mac till iPhone, se till att Stör inte läget är inaktiverat på den mottagande enheten (iPhone).

Gå till Inställningar> Stör inte> Avaktivera Stör inte.

6. Kontrollera brandväggsinställningar

AirDrop kan inte fungera, om alternativet ”Blockera alla inkommande kommunikationer” är PÅ i brandväggsinställningarna på din Mac.

1. Klicka på Apple-ikonen> Systeminställningar.

2. Klicka på Säkerhet och integritet på skärmen Systeminställningar.

3. På skärmen Säkerhet och sekretess klickar du på fliken Brandvägg och klickar sedan på knappen Brandväggalternativ.

4. Avmarkera den lilla rutan bredvid Blockera alla inkommande anslutningar på nästa skärm (se bild nedan)

7. Kontrollera avståndet mellan enheter

Se till att den enhet som du försöker AirDrop till är tillgänglig inom 9 meter från den enhet som du AirDropping från.

I vissa fall kan Bluetooth-mottagning vara svagare än normalt eller blockeras av hinder (t.ex. betongväggar).

I sådana fall kanske du måste flytta enheterna ännu närmare varandra för att förbättra Bluetooth-mottagningen.

8. Förhindra att Mac går i sömn

AirDrop kan misslyckas om din Mac är inställd på att sova så snart displayen stängs av efter en viss inaktivitetsperiod. Följ därför stegen nedan för att förhindra att din dator går i viloläge när skärmen är AV.

1. Klicka på Apple-logotypen i den översta menyfältet> Systeminställningar> Energisparläge

2. På nästa skärm klickar du på strömadapter> välj Förhindra datorn från att sova automatiskt när skärmen är av.

Om du använder AirDrop medan du är på Batteri, klicka på Batterifliken och välj Förhindra att datorn sover automatiskt också för Batteri.

Obs: Se till att du inaktiverar det här alternativet när du är klar med AirDrop

9. Inaktivera Personal HotSpot

Både Personal HotSpot och AirDrop använder WiFi, vilket kan leda till konflikter. Följ därför stegen nedan för att inaktivera Personal HotSpot på Mac.

Klicka på WiFi-ikonen i menyfältet till toppen på din Mac och välj Koppla från alternativet HotSpot i rullgardinsmenyn.

Om du AirDropping till iPhone eller iPad, gå till Inställningar> Cellular och inaktivera Personal HotSpot på iPhone

10. AirDrop-alternativ inte tillgängligt på Mac

Ibland kanske AirDrop-ikonen inte är tillgänglig på din Mac. Följ i så fall nedanstående steg för att aktivera AirDrop-ikonen på Mac.

1. Klicka på Finder-ikonen i Dock på din Mac

2. Klicka sedan på Finder-alternativet i den översta menyraden och klicka på Inställningar ... i rullgardinsmenyn.

3. På skärmen Finder-inställningar klickar du på fliken Sidofält och kontrollerar alternativet för AirDrop.

AirDrop Icon Greyed Out på iPhone

I detta fall är din Mac helt konfigurerad och redo att överföra / ta emot data med AirDrop.

Den iPhone till vilken du försöker överföra data från Mac kan emellertid inte ta emot data på grund av att AirDrop-alternativet är grått.

Du kan åtgärda det här problemet genom att följa stegen som nämns i den här artikeln: AirDrop Icon Greyed Out på iPhone och saknas på Mac.