Hur du lösenordsskyddar mappar på Mac och skyddar dina data

Många användare slutar lagra personuppgifter och annan känslig information på sin Mac utan att använda några skyddsåtgärder. Därför tillhandahåller vi nedan ett enkelt sätt att lösenordsskydda mappar på Mac.

Lösenordsskydda mappar på Mac

Om du lagrar kreditkortsnummer, inloggningsuppgifter för webbplatser och annan sådan konfidentiell och känslig information på din Mac, är det bättre att lagra sådan information i mappar med lösenord.

Att hålla konfidentiella data på Mac utan att använda några skyddsåtgärder är som att hålla värdefulla föremål på ditt soffbord, där de lätt kan ses och stulas av alla som drivs av yttre motiv.

Därför rekommenderas det att du använder vanan att lagra känslig information i lösenordsskyddade mappar på din Mac, vilket gör det svårt för någon annan att få åtkomst till din personliga information.

Relaterat: Hur man stoppar Safari-webbläsaren från att be om att spara lösenord

Steg för att lösenordsskydda mappar på Mac

Följ stegen nedan för att lösenordsskydda mappar på Mac med hjälp av Disk Utility-programmet som finns tillgängligt på din Mac. Diskverktyget skyddar mappar genom att skapa en krypterad diskbild av mappen som bara kan öppnas genom att ange ett lösenord.

1. Klicka på Finder-ikonen i Aktivitetsfältet på din Mac.

2. Klicka sedan på Applications i sidmenyn och dubbelklicka sedan på Utilities-mappen (se bild nedan)

3. Dubbelklicka på Diskverktygsprogrammet i mappen Utilities.

4. När Disk Utility öppnas klickar du på File-alternativet i den övre menyfältet på din Mac. Håll sedan musen över ny bild i menyn som visas och klicka sedan på alternativet Bild från mapp i snabbmenyn (se bild nedan).

5. I fönstret Diskverktyg väljer du den mapp som du vill lösenordsskydda och klickar sedan på Öppna-knappen

6. I nästa fönster ska du ange ett namn för din skyddade mapp (i rutan Spara som) och välj plats för den krypterade mappen (i rutan där) - Se bild nedan

7. På samma skärm väljer du krypteringsnivån för den skyddade mappen (i krypteringsrutan) - Se bild nedan.

Som du ser på bilden ovan kan du antingen gå med den rekommenderade 128-bitars AES-krypteringen eller välja 256-bitars AES-kryptering. Medan 256-bitars kryptering ger mer säkerhet är det långsammare och tar mer resurser och tid (se bild nedan).

8. När du väljer krypteringsnivån ser du en popup som uppmanar dig att skapa ett lösenord. Ange ett lösenord för den krypterade mappen, verifiera lösenordet genom att ange det igen och klicka sedan på knappen Välj (se bild nedan).

Viktigt : Se till att du skriver ned lösenordet och förvarar det på ett säkert ställe. Du kommer inte att kunna komma åt den skyddade mappen utan att ange ditt lösenord.

9. Välj därefter läs- / skrivalternativ i rutan ”Bildformat” och klicka på Spara-knappen. Om du väljer läs- / skrivalternativ för bildformatet kan du både se den lösenordsskyddade mappen och även göra ändringar i den (se bild nedan).

10. Vänta tills din dator slutför processen med att kryptera mappen. Tiden att slutföra beror på mängden data som finns i mappen som ska skyddas.

11. Klicka på Klart när du ser en popup som informerar om slutförd process (Se bild nedan)

Innan du raderar den ursprungliga oskyddade mappen, följ stegen nedan för att bekräfta att du kan komma åt den lösenordsskyddade mappen som du just skapade på din Mac.

Få åtkomst till lösenordsskyddad mapp på Mac

Proceduren för att få åtkomst till en lösenordsskyddad mapp är annorlunda jämfört med åtkomst till en vanlig mapp på din Mac. Därför är det viktigt att du känner till processen för att komma åt lösenordsskyddade mappar innan du raderar den ursprungliga oskyddade mappen.

1. Dubbelklicka på den lösenordsskyddade mappen som du skapat på din Mac. Som du ser på bilden nedan kommer den skyddade mappen att namnges med en .dmg-filändelse (mappnamn.dmg)

2. Ange lösenordet för den skyddade mappen på nästa popup-fönster och klicka på OK-knappen.

Obs: Se till att Kom ihåg lösenord i mitt nyckelringalternativ är alltid avmarkerat.

3. När du har angett lösenordet kommer den skyddade mappen att låsas upp. Men du kommer inte att kunna komma åt den olåsta mappen som en vanlig mapp på din Mac.

4. För att komma åt den olåsta mappen klickar du på Finder-ikonen på din Mac.

5. I Finder-fönstret ser du den olåsta mappen som finns i enhetsavsnittet och du kan komma åt den genom att klicka på den (precis som åtkomst till en USB-enhet) - Se bild nedan.

6. När du är klar med mappen klickar du på utmatningsikonen bredvid mappen Namn och mappen blir återigen låst och skyddad. (Se bild nedan)

Nu när du har bekräftat att du kan komma åt den krypterade mappen kan du gå vidare och ta bort den ursprungliga oskyddade mappen.