Så här skriver du in en UTM i Garmin

En Universal Transverse Mercator, eller UTM, liknar koordinaterna för latitud och longitud. UTM-koordinaterna är dock mer exakta än latitud och longitud eftersom UTM står för krökning av jorden. Många Garmin GPS-enheter accepterar latitud- och longitudkoordinater, samt UTM-koordinater, för waypoints och destinationer. För att mata in en UTM i en Garmin-enhet måste du först ändra Positionsformat i GPS-inställningarna.

Steg 1

Slå på Garmin GPS-enheten.

Steg 2

Tryck på ikonen "Inställningar" på huvudmenyskärmen. Inställningsskärmen öppnas.

Steg 3

Tryck på alternativet "Positionsformat" i menyn Inställningar.

Steg 4

Tryck på alternativet “UTM / UPS”.

Steg 5

Tryck på "Plats" -ikonen. Din plats visas i latitud och longitud.

Steg 6

Ersätt latitud- och longitudkoordinaterna med UTM-koordinaterna i rutan Inmatningsplats.

Steg 7

Tryck på alternativet "Plats vald". Alternativet ändrar ingången från “Location (Lat / Long)” till UTM.

Tryck på alternativet "Spara". Din platsinformation har matats in med UTM-koordinater.