Hur du hittar loggen för felmeddelanden i Windows XP

Windows XP loggar alla viktiga händelser i systemet. Loggfiler är indelade i tre typer: applikation, säkerhet och system och innehåller information om datorns maskinvara, programvara och säkerhetshändelser. Du kan använda loggfiler för att identifiera och åtgärda olika problem på din dator. De kan också hjälpa dig att förutsäga potentiella systemproblem.

Steg 1

Klicka på "Start" och klicka sedan på "Kontrollpanelen".

Steg 2

Dubbelklicka på ikonen "Administrativa verktyg" på kontrollpanelen.

Steg 3

Dubbelklicka på ikonen "Event Viewer".

Klicka på en kategori under "Event Viewer (Local)" i den vänstra rutan i Event Viewer-fönstret. Felmeddelanden visas i rött i den högra rutan.