Hur man indrycker på iPhone

Eftersom smartphones, som iPhone, fortsätter att ta på sig de traditionella rollerna för datorer, vill du ha extra kontroll över formatering och presentation. Om du behöver citera lite text i ett e-postmeddelande och vill skicka det för att skilja offerten från, kan du använda Mail-appens alternativ för offertnivå, som låter dig dra in markerad text eller stycken. Den valda texten kommer att dra in med en blå linje som skiljer den från resten av brödtexten.

Steg 1

Håll ned den text du vill markera tills menyn öppnas.

Steg 2

Markera all text du vill ha genom att skjuta de blå staplarna till slutet av orden du vill markera.

Steg 3

Tryck på högerpilen på menyn och välj sedan "Offertnivå".

Välj "Öka" för att göra indraget större. Välj "Minska" för att göra indraget mindre.