Hur man parar ihop en LG Bluetooth

LG producerar en rad mobiltelefoner och smartphones samt telefontillbehör som Bluetooth-headset. Bluetooth-headset tillåter mobiltelefonanvändare att prata i sina telefoner handsfree, vilket gör det mycket säkrare att köra eller utföra andra uppgifter medan de pratar. Innan du kan använda ditt LG Bluetooth-headset med din telefon måste du para ihop de två enheterna så att telefonen känner igen och ansluter till Bluetooth-headsetet när du slår på det. Denna process är enkel men är lite annorlunda för varje typ av telefon.

Steg 1

Tryck på "Meny" -knappen på din telefon.

Steg 2

Välj "Inställningar" och sedan "Anslutbarhet". Observera att du kan välja Bluetooth-alternativet för vissa telefoner direkt under menyn. Hoppa till steg 4 om detta gäller din telefon.

Steg 3

Välj "Bluetooth".

Steg 4

Välj "På" för Bluetooth-alternativet.

Steg 5

Tryck på strömknappen på LG Bluetooth-headsetet och håll det intryckt tills ett blått ljus visas på headsetet. Ett alternativ att välja Bluetooth-enhet visas på skärmen när telefonen hämtar signalen.

Steg 6

Välj Bluetooth-enhet på skärmen. Observera att vissa telefoner kräver att du väljer "Sök efter ny enhet" innan telefonen känner igen Bluetooth-headsetet.

Steg 7

Mata in "0000" (fyra nollor) med sifferknapparna på telefonen. Det här är lösenordet för alla LG Bluetooth-headset.

Steg 8

Tryck på "OK".

Steg 9

Välj den anslutna Bluetooth-enheten och tryck på "Enhetsegenskaper" eller "Alternativ" på telefonen.

Steg 10

Välj "Ange som auktoriserad" eller "Tillåt utan att fråga" (beroende på telefonmodell) och tryck på "OK".

Välj "Ja" och tryck på "OK". Du kan nu använda Bluetooth-enheten med telefonen.