Så här tar du bort BIOS-lösenordet på en Dell Latitude D620

Ett BIOS-lösenord förhindrar åtkomst till en dator genom att hindra operativsystemet från att laddas om lösenordet inte anges av användaren. Om din dator är låst med ett BIOS-lösenord kan du varken komma åt BIOS eller komma åt ditt system om du inte har lösenordet. För att rensa BIOS-lösenordet på din Latitude D620 kan du ta bort CMOS-batteriet från datorns moderkort för att återställa BIOS-minnet.

Stäng av datorn och ta bort alla kringutrustning från maskinen. Koppla bort nätadaptern och ta bort alla batterier från datorn.

Öppna datorskärmen till 180 grader. Sätt i plastskrivaren eller skruvmejseln med skruvmejsel i skåran i det övre högra hörnet på den bärbara datorn och vrid försiktigt bort plastjärnskyddet från datorn. Arbeta från höger till vänster, bänd bort gångjärnsskyddet från datorhöljet och lägg det åt sidan.

Skruva loss de tre skruvarna som håller tangentbordet till fodralet. Lyft försiktigt tangentbordet upp från datorn. Koppla bort tangentbordets bandkabel från datorn med dragfliken och lägg tangentbordet åt sidan.

Koppla bort CMOS-batterikontakten högst upp på moderkortet. Lyft försiktigt upp hörnet på mylarbatterilocket av plast och ta ut batteriet från kortplatsen. Låt den bärbara datorn sitta i trettio till sextio minuter för att säkerställa att all ström töms från maskinen.

Sätt tillbaka CMOS-batteriet under mylar-batteriluckan och anslut CMOS-batterikontakten till moderkortet. Anslut tangentbordets bandkabel till moderkortet och skruva tillbaka tangentbordet på moderkortet.

Sätt tillbaka gångjärnsskyddet genom att försiktigt trycka på det från vänster till höger. Anslut datorns nätadapter och kringutrustning som du har tagit bort. Starta din dator; BIOS-lösenordet kommer att vara klart och du kan använda din dator normalt.

Objekt du behöver

  • Flat-skruvmejsel eller plast skrivare

  • stjärnskruvmejsel

Tips

Om BIOS-lösenordet inte rensas upprepar du proceduren, men låt datorn sitta längre. Kondensatorerna på moderkortet måste tömmas helt för att lösenordet ska rensas.

Varningar

Att arbeta på en dator som är ansluten till en strömförsörjning är farlig och kan skada moderkortet. Se till att koppla bort datorn från alla strömkällor innan du arbetar på maskinen.