Hur man överför Acrobat från en dator till en annan

Programvara du tidigare har installerat kan överföras till en annan dator genom licensaktiveringsprocessen. Beroende på din licens kan du behöva inaktivera din Adobe-programvara på en dator innan du installerar den på en annan. I Acrobat kan du välja att inaktivera licensiering för produkten eller tillfälligt avbryta din aktivering. När du har inaktiverat Acrobat kan du använda ditt serienummer för att aktivera programvaran på din nya dator. Du kan installera Acrobat med den ursprungliga programskivan eller genom att ladda ner programvaran från Adobes webbplats.

Hur inaktiverar du Acrobat

Steg 1

Öppna Acrobat på den dator som du inte längre vill använda programvaran på.

Steg 2

Klicka på filmenyn "Hjälp" och klicka sedan på "Inaktivera ..."

Välj ett av inaktiveringsalternativen. Klicka på "Avaktivera" eller "Avbryt aktivering" för att tillfälligt inaktivera programvaran. Klicka på "Inaktivera permanent" för att inaktivera programvaran permanent. Du måste ange serienumret för att återaktivera programvaran på den här datorn.

Hur man aktiverar Acrobat

Steg 1

Installera Acrobat på din nya dator. Använd till exempel installationsskivan för programvara eller ladda ner en installationsfil från My Adobes webbplats.

Steg 2

Kör Acrobat på din nya dator, ange ditt serienummer när du uppmanas av Adobe och klicka sedan på "Aktivera" -knappen. Acrobat kommer att försöka kommunicera din licensinformation med sina servrar.

Klicka på "Hjälp" i den översta filmenyn i Acrobat och klicka sedan på "Aktivera". Om bara "Inaktivera ..." är tillgängligt har din programvara aktiverats.