Internets negativa inverkan på företagen

Internet har medfört djupgående förändringar i hur företag bedriver och bedriver affärer med sina kunder. Många av dessa förändringar är utan tvekan positiva och ger en mycket välbehövlig enkelhet, öppenhet och bekvämlighet i den dagliga verksamheten. Samma förändringar kan emellertid också ha en negativ inverkan, med konsekvenser som sträcker sig från skadestånd till ett enda företag till hela sektorer inom detaljhandeln som drivs av sin verksamhet genom effektivare online-konkurrens.

Konkurrens

På grund av sina reducerade omkostnader kan online-återförsäljare erbjuda kunderna ett bredare utbud av produkter till priser som är konkurrenskraftiga med traditionella tegelbutiker. Detta kan leda till "showrooming", ett fenomen där kunder bläddrar i produkter i hyllorna i en traditionell butik, identifierar varan de vill köpa och sedan lämnar och köper den online till billigare priser. Den resulterande intäktsförlusten kan orsaka problem även för stora detaljhandelskedjor som Target, Walmart eller Best Buy; små specialbutiker kan drivas helt ur drift.

Opersonlighet

Även om affärskommunikation kan vara snabbare och enklare via Internet, leder bristen på ansikte mot ansikte ofta till uppfattningen av ett företag som opersonligt, ansiktslöst och oskäligt. Potentiella kunder som får automatiserade svar eller lagersvar på sina frågor kan avskräckas från att göra ett köp av den frustration de känner. På samma sätt kan anställda som bara kommunicerar med chefer och medarbetare via e-post känna sig demoraliserade och därmed bli mindre produktiva och investerade i företagets framgång.

säkerhet

När affärer bedrivs via Internet kan tekniska problem eller skadliga hackare avslöja känslig information, såsom adresser, lösenord, kreditkortsuppgifter eller bankkontouppgifter. I bästa fall kan en sådan händelse leda till dålig publicitet för det drabbade företaget, vilket leder till intäktsförlust när företaget kämpar för att återfå kundernas förtroende. i värsta fall kan det leda till bedrägeri eller identitetsstöld.

Rykte

Granskningswebbplatser som Yelp, Epinions och TripAdvisor har förstärkt effekten av missnöjda kunder. Utan Internet kan en enda negativ åsikt ha en begränsad räckvidd och bara nå den ursprungliga kundens omedelbara sociala krets. När de publiceras på recensionswebbplatser är samma negativa åsikt synlig för potentiella kunder över hela världen och kan avskräcka dem från att göra affärer med företaget.