Hur man justerar hastigheten på min lokala anslutning

Som standard är din nätverksadapter konfigurerad att automatiskt förhandla om överföringshastigheten med den enhet den är ansluten till. Lokala anslutningar fungerar vanligtvis med en hastighet på 100 Mbps full duplex. I full duplex-läge kan adaptern skicka och ta emot nätverkspaket samtidigt. I halv duplexläge kan adaptern utföra en enda operation åt gången. I Windows 7 kan du justera hastigheten på din nätverksadapter och även ändra duplexinställningarna.

Steg 1

Klicka på "Start | Kontrollpanelen | Nätverk och Internet | Nätverks- och delningscenter."

Steg 2

Klicka på "Ändra adapterinställningar" i den vänstra rutan och högerklicka sedan på anslutningen "Lokal anslutning" och välj "Egenskaper" i snabbmenyn.

Steg 3

Klicka på knappen "Konfigurera" och klicka sedan på fliken "Avancerat".

Steg 4

Välj "Speed ​​& Duplex" i listan med fastigheter.

Steg 5

Välj hastighets- och duplexinställningar i rutan Värde. Dina val är 1,0 Gbps Full Duplex, 10 Mbps Full Duplex, 10 Mbps Half Duplex, 100 Mbps Full Duplex och 100 Mbps Half Duplex. Med automatisk förhandling kan nätverksadaptern förhandla om maximal hastighet med den enhet den är ansluten till.

Klicka på "OK" för att tillämpa och spara de nya inställningarna.