Så här inaktiverar du nummerpresentation på en iPhone

Apple aktiverar samtals-ID-funktionen på iPhone som standard. Medan den här funktionen är aktiverad kommer ditt telefonnummer att visas på displayen av telefoner du ringer och som visar en uppringares nummer. När du inaktiverar nummerpresentation på din iPhone visas texten "Privat" på skärmen på telefoner du ringer istället för ditt telefonnummer. Du kan inaktivera nummerpresentation via din iPhones inställningsmeny.

Steg 1

Tryck på "Inställningar" på iPhones startskärm.

Steg 2

Tryck på "Telefon".

Steg 3

Tryck på "Visa mitt nummer-ID" i avsnittet Samtal.

Tryck på "PÅ / AV" -knappen bredvid Visa mitt nummerpresentatör tills "AV" visas. Ditt telefonnummer visas nu som Privat.